Erik, F. (2023). A hon- és rendvédelmi testületek állományába tartozó személyek véleménynyilvánításhoz való jogának korlátozhatósága az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlatában. In Medias Res, 12(1), 109–137. https://doi.org/10.59851/imr.12.1.7