Réka, Pusztahelyi. 2023. „A személyes Adatok üzleti célú megszerzésére Alkalmazott »sötét minták« Elleni fellépés lehetséges formái: Platformjog és adatvédelem”. In Medias Res 12 (2):146-68. https://doi.org/10.59851/imr.12.2.7.