Erik, F. „A Hon- és rendvédelmi testületek állományába Tartozó személyek véleménynyilvánításhoz Való jogának korlátozhatósága Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlatában”. In Medias Res, köt. 12, sz. 1, 2023. július, o. 109-37, doi:10.59851/imr.12.1.7.