Réka, P. „A személyes Adatok üzleti célú megszerzésére Alkalmazott »sötét minták« Elleni fellépés lehetséges formái: Platformjog és adatvédelem”. In Medias Res, köt. 12, sz. 2, 2023. december, o. 146-68, doi:10.59851/imr.12.2.7.