Hatósági eljárásjog a hazai médiaigazgatásban 1.

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.59851/imr.12.1.2

Kulcsszavak:

hatósági eljárás, médiaigazgatás, ügyféli jogok, közigazgatási garanciák, jogérvényesítés

Absztrakt

A tanulmány két részben kívánja bemutatni a médiaigazgatás közigazgatási eljárásának, eljárásjogának sajátosságait és a hatósági eljárás általános szabályaihoz való viszonyát. Külön elemzi a média eljárásainak közigazgatási jogintézményeit, elveit és sajátos garanciarendszerét. A tanulmány összehasonlító módon is tárgyalja a hatósági eljárásjog egyes intézményeinek érvényesülését a médiaigazgatásban, külön kiemelve az ügyféli jogokat és a közigazgatási jogérvényesítésnek a média területén is szükségszerű elemeit.

Hivatkozások

Fábián Adrián: Az EU-jog és a tagállami közigazgatási eljárás kapcsolódási pontjai. Magyar Közigazgatás, 2006/10., 615–619.

Fazekas Marianna – Ficzere Lajos (szerk.): Magyar közigazgatási jog. Budapest, Osiris, 2005.

Jakab András: A magyar jogrendszer szerkezete. Budapest–Pécs, Dialóg Campus, 2007.

Lőrincz Lajos (szerk.): Eljárási jog a közigazgatásban. Budapest, Unió, 1994.

Lőrincz Lajos (szerk.): Közigazgatási eljárásjog. Budapest, HVG-ORAC, 2005.

Lőrincz Lajos (szerk.): Közigazgatási jog. Budapest, HVG-ORAC, 2007.

Madarász Tibor: A magyar államigazgatási jog alapjai. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995.

Molnár Miklós: A közigazgatási alkotmányosság néhány elméleti problémája. Jogtudományi Közlöny, 1993/1., 1–5.

Molnár Miklós: A közigazgatási alkotmányozás folyamatáról. Magyar Közigazgatás, 1995/4., 203–209.

Patyi András (szerk.): Közigazgatási hatósági eljárásjog. Budapest–Pécs, Dialóg Campus, 2009.

Patyi András – Varga Zs. András: Általános közigazgatási jog. Budapest–Pécs, Dialóg Campus, 2009.

Paulovics Anita: Az általános és a különös eljárási szabályok a közigazgatásban. Miskolc, Bíbor, 2003.

Szűcs István: Az államigazgatási hatósági eljárás főbb elméleti kérdései. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1976.

Váczi Péter: A jó közigazgatási eljáráshoz való alapjog és annak összetevői. Doktori értekezés, Szeged, SZE, 2011.

##submission.downloads##

Megjelent

2023-07-11

Hogyan kell idézni

András, L. (2023). Hatósági eljárásjog a hazai médiaigazgatásban 1. In Medias Res, 12(1), 22–34. https://doi.org/10.59851/imr.12.1.2

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok