Beküldések

Bejelentkezés vagy Regisztráció a beküldéshez.

Ellenőrzőlista a benyújtás előkészítéséhez

A benyújtási folyamat része, hogy a szerzők ellenőrizzék le a benyújtandó anyaguk mindenben megfelel az alábbi listában szereplő elvárásoknak, és azokat a beadványokat, amelyek nem tartják be a az útmutatóban leírtakat, azokat vissza lehet küldeni a szerzőnek.
  • A Szerzők kijelentik, hogy a közlésre benyújtott kézirat korábban nem lett már publikálva és jelenleg sincs más folyóirathoz közlésre benyújtva.
  • A kézirat a kétszeres vak lektorálás követelményeinek megfelelően anonimizálva lett.
  • Ahol elérhető, a hivatkozások Url-jei, vagy DOI azonosítói az irodalomjegyzékben megadásra kerültek.
  • A Szerzők kijelentik, hogy a folyóirat Adatkezelési nyilatkozatában foglaltakat egészében megismerték, megértették és magukra nézve kötelezőnek elfogadják.
  • A Szerzők kijelentik, hogy a folyóirat etikai irányelveiben foglaltakat egészében megismerték, azok tartalmát megértették és magukra nézve maradéktalanul kötelezőnek elfogadják.
  • A Szerzők kijelentik, hogy a folyóirat szerzői jogi nyilatkozatában foglaltakat egészében megismerték, annak tartalmát megértették és magukra nézve kötelezőnek ismerik el. Kijelentik és jóváhagyólag elfogadják továbbá, hogy jelen nyilatkozatukkal a Creative Commons BY 4.0 licencfeltételek szerinti közlési jogot biztosítanak a folyóirat számára a benyújtott kézirat vonatkozásában.

Szerzői útmutatók

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A kézirat benyújtásával a Szerzők szavatolnak azért, hogy a benyújtott kézirat saját eredeti kutatásaikon alapul, korábban jelen formában nem jelent még meg és közlésre sem került máshol befogadásra.

A kétszeres vak lektorálás követelményeinek megfelelően a Szerzők olyan anonimizált kéziratot nyújthatnak be, amely mellőz mindenfajta szerzőségre utaló önhivatkozást és egyéb utalást (pl. „erről bővebben itt írtam”, stb.). A szerzőségre vonatkozó személyes adatokat, az esetleges köszönetnyilvánításokat és a kézirat finanszírozásával kapcsolatos információkat a Szerzők az erre a célra rendszersített Szerzői Adatlapon adhatják meg.

A kézirat benyújtásával, vagy valamely benyújtott kézirat bírálatának elfogadásával a szerzők és bírálók kifejezetten elfogadják a folyóirat adatkezelési szabályzatában foglaltakat, kijelentik, hogy annak tartalmát megismerték és tudomásul veszik, hogy a szerkesztőségi munkafolyamatok során a Szerkesztőség és a Kiadó munkatársai tudomására jutott személyes adatokat a folyóirat Szerkesztősége és a Kiadó munkatársai a szükséges mértékben és kizárólag a kézirat publikálásához, mint célhoz kötötten, bizalmasan kezelik.

FORMAI KÖVETELMÉNYEK

Ld. „Szerkesztési szabályok” c. dokumentum

Cikk szövege

Alapértelmezett rovat irányelv

Adatvédelmi nyilatkozat

A folyóirat szerkesztősége és a Kiadó munkatársai a tudomásukra jutott személyes adatokat a szerkesztőségi és kiadói munkafolyamatok teljes terjedelme alatt bizalmasan és kizárólag célhoz kötötten kezelik.