A gyermekvédelem és a tartalomszabályozás új útjai az interneten

Az Internet Hotline működése és gyakorlata

Szerzők

  • Balla Boróka Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Internet Hotline Osztály https://orcid.org/0009-0004-6732-3856
  • Bartók Zita Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Internet Hotline Osztály
  • Csalár Dorina Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Internet Hotline Osztály

DOI:

https://doi.org/10.59851/imr.12.1.8

Kulcsszavak:

Internet Hotline, online gyermekvédelem, jogsértő online tartalom, kiskorúakra káros tartalom, gyermekpornográfia, gyermekek online szexuális kizsákmányolása

Absztrakt

A digitális világ térnyerésével, amit a világjárvány még inkább fokozott, a fiatal felhasználók számos új, korábban ismeretlen problémával szembesülnek. Az online térben előforduló, kiskorúakat is érintő jogsértések, valamint a kiskorúak fejlődésére káros tartalmak megjelenése gyors és hatékony választ kívánt, ami életre hívta a tartalmak eltávolításáért küzdő hotline-okat. A tanulmány célja a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által üzemeltetett Internet Hotline tájékoztató és segítségnyújtó szolgálat jelenlegi működésének és gyakorlatának bemutatása. Ismerteti a világban működő hotline-ok létrejöttének történetét, az Internet Hotline életre hívását, jogi környezetét, keretrendszerét és általános működését. Áttekinti továbbá az Internet Hotline-hoz érkező bejelentések kezelése során felmerülő dilemmákat és az évek során megfigyelt tendenciákat.

Hivatkozások

Ambrus István: Digitalizáció és büntetőjog. Budapest, Wolters Kluwer, 2021.

Bakos-Kovács Kitti: A közösségi portálokon elkövetett egyes személyiségi jogsértések. Acta Universitatis Szegediensis – Acta juridica et politica, 2018/1. 39–52.

Brosch, Anna: Sharenting – Why Do Parents Violate Their Children’s Privacy? 54 The New Educational Review (2018) 75–85. https://doi.org/10.15804/tner.2018.54.4.06

Chaudron, Stephane: Young Children (0-8) and Digital Technology: A Qualitative Study across Europe. Luxembourg, Európai Unió, 2018.

Crofts, Thomas – Kirchengast, Tyrone: A Ladder Approach to Criminalising Revenge Pornography. 83 (1) The Journal of Criminal Law (2019) 87–103. https://doi.org/10.1177/0022018318814361

Crofts, Thomas et al.: Sexting and Young People, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2015.

Dąbrowska, Marta: The Unclear Picture of Child Sexual Abuse Material (CSAM) Online Volumes During the COVID-19 Pandemic. 26(6) Białostockie Studia Prawnicze (2021) 109–125. https://doi.org/10.15290/bsp.2021.26.06.07

Dornfeld László: A koronavírus-járvány hatása a kiberbűnözésre. In Medias Res, 2020/4., 193–204.

Dudás Dóra Virág: Emberi jogi kézikönyv az EJEB gyakorlata alapján. Budapest, Wolters Kluwer, 2021.

Filó Erika – Katonáné Pehr Erika: Gyermeki jogok, szülői felelősség és gyermekvédelem. Budapest, HVG-ORAC, 2022.

Herczog Mária (szerk.): Kézikönyv a gyermekjogi egyezmény alkalmazásához. Budapest, Család, Gyermek és Ifjúság Egyesület, 2009.

Karsai Krisztina (szerk.): Nagykommentár a Büntető törvénykönyvhöz. Budapest, Wolters Kluwer, 2022.

Koltay András: A gyűlöletbeszéd korlátozása Magyarországon – alkotmányos és jogalkalmazói megközelítések, európai kitekintéssel. Budapest, Wolters Kluwer, 2013.

Menyhárd Attila: A magánélethez való jog elméleti alapjai. In Medias Res, 2014/2., 384–406.

Monori Zsuzsanna Éva: Zaklatás-e a cyberbullying? Az internetes zaklató magatartások büntetőjogi szankcionálásának dilemmái. In Medias Res, 2016/2., 246–261.

Mori, Camille et al.: The Prevalence of Sexting Behaviors Among Emerging Adults: A Meta-Analysis. 49 Archives of Sexual Behavior (2020) 1103–1119. https://doi.org/10.1007/s10508-020-01656-4

O’Malley, Roberta L. – Holt, Karen M.: Cyber Sextortion: An Exploratory Analysis of Different Perpetrators Engaging in a Similar Crime. 37(1–2) Journal of Interpersonal Violence (2022) 258–283. https://doi.org/10.1177/0886260520909186

Parti Katalin: Gyermekpornográfia az interneten. Miskolc, Bíbor, 2009.

Serbakov Márton Tibor: Az incel mozgalom mint nőgyűlölő terrorfenyegetés. Belügyi Szemle, 2022/3. különszám, 27–42. https://doi.org/10.38146/bsz.2022.spec.3.2

Sharratt, Elena: Intimate Image Abuse in Adults and under 18s. A Comparative Analysis of Cases Dealt with by the Revenge Porn Helpline and Professionals Online Safety Helpline. SWGfl, 2019, 12–19.

Staksrud, Elisabeth: Children in the Online World: Risk, Regulation, Rights. Ashgate, Routledge, 2013. https://doi.org/10.4324/9781315571508

Szabó Judit – Csapucha Bernadett: A gyermekpornográfia tényállása a jogerős bírósági ítéletek tükrében, különös tekintettel a fiatalkorú elkövetőkre, 2. Ügyészségi Szemle, 2020/3., 6–21.

Todres, Jonathan – King, Shani M. (szerk.): The Oxford Handbook of Children’s Rights Law. Oxford, Oxford University Press, 2020.

Varga Árpád: Az adathalászat általános jellemzői, trendjei és észlelési kérdései napjainkban. Infokommunikáció és Jog, 2020/1., 14–20.

Whittle, Helen et al.: A Review of Online Grooming: Characteristics and Concerns. 18(1) Aggression and Violent Behavior (2013) 62–70. https://doi.org/10.1016/j.avb.2012.09.003

##submission.downloads##

Megjelent

2023-07-11

Hogyan kell idézni

Boróka, B., Zita, B., & Dorina, C. (2023). A gyermekvédelem és a tartalomszabályozás új útjai az interneten: Az Internet Hotline működése és gyakorlata. In Medias Res, 12(1), 138–168. https://doi.org/10.59851/imr.12.1.8

Folyóirat szám

Rovat

Fórum