Ződi Zsolt: Platformjog

Budapest, Ludovika, 2023, ISBN 978-615-6598-45-5, 272 oldal

Szerzők

  • Kálmán Kinga ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

DOI:

https://doi.org/10.59851/imr.12.2.10

Kulcsszavak:

recenzió, platformjog, információs társadalom, jog és technológia

Absztrakt

Jelen recenzió során Ződi Zsolt Platformjog címet viselő monográfiáját ismertetem. A következő oldalakon - követve a könyvismertetés tartalmi követelményeit - először bemutatom a könyv legfőbb szerkezeti és tartalmi sajátosságait. E körben kitérek a könyv címének és alcímének viszonyára, szerkezeti egységeire, valamint a fejezetek során észlelhető mintázatokra, levonható következtetésekre is. A bemutatást követően kiemelem a mű általam leglényegesebbnek vélt sarokpontjait. Végül, de nem utolsó sorban néhány kritikus észrevételt fogalmazok meg, majd az ismertető összegzésével zárom rövid írásom.

##submission.downloads##

Megjelent

2023-12-14

Hogyan kell idézni

Kálmán, K. (2023). Ződi Zsolt: Platformjog: Budapest, Ludovika, 2023, ISBN 978-615-6598-45-5, 272 oldal. In Medias Res, 12(2), 209–213. https://doi.org/10.59851/imr.12.2.10

Folyóirat szám

Rovat

Könyvismertetés