A személyes adatok üzleti célú megszerzésére alkalmazott „sötét minták” elleni fellépés lehetséges formái

Platformjog és adatvédelem

Szerzők

  • Pusztahelyi Réka Miskolci Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.59851/imr.12.2.7

Kulcsszavak:

sötét minták, fogyasztói személyes adatok védelme, tájékozott és kifejezett adatkezelési hozzájárulás, platformok, GDPR

Absztrakt

A tanulmány célja annak feltárása, hogy az Európai Unió jogalkotása lépést tart-e az online platformokon a személyes adatok üzleti célú megszerzése érdekében alkalmazott ún. sötét mintákkal, azaz a felhasználói felület megtévesztő kialakításával. Míg a platformok üzemeltetőinek az algoritmuson alapuló, személyre szabott, célzott marketingtechnikák használatához minél több (és pontosabb) személyes adatra van szükségük, akár kisebb-nagyobb visszaélések árán is, addig a felhasználók érdeke alapvetően ezen adatok titokban tartásához és a felettük való rendelkezési jog megtartásához fűződik. A digitális piacokról és a digitális szolgáltatásokról szóló rendeletek szigorú gondossági kötelezettségeket írnak elő a kapuőrök és a szolgáltatásközvetítők számára, azonban a megtévesztő tervezési megoldások elleni jogi fellépés szélesebb nézőpontot kíván meg, ezért a jelen írás kiterjeszti a vizsgálatot az adatvédelmi jog egyes kérdéseire és az uniós digitális jog (digital acquis) bizonyos vívmányaira is. A bevezetést követő első szakasz a megtévesztő interfészkialakítás jogi fogalmával és kategorizálásával foglalkozik. A második szakasz sorra veszi a digitális szolgáltatásokról szóló és a digitális piacokról szóló rendeletnek a megtévesztő interfésztervezési mintákra vonatkozó rendelkezéseit, különösen tekintettel az adatvédelmi összefüggésekre, és megkísérli feltárni azok hiányosságait. A harmadik szakasz összegyűjti és elemzi a jobb szabályozásra vonatkozó nemzetközi ajánlásokat és javaslatokat a tisztességtelen adatszerzési módszerekkel és a növekvő információs aszimmetriával szemben.

Hivatkozások

„Dark Patterns” and the EU Consumer Law Acquis. Recommendations for better enforcement and reform. The European Consumer Organisation (BEUC), 2022, https://bit.ly/3sUqF8X.

Bösch, Christoph et al.: Tales from the Dark Side: Privacy Dark Strategies and Privacy Dark Patterns. Proceedings on Privacy Enhancing Technologies Symposium, 2016/4., 237–254.

https://doi.org/10.1515/popets-2016-0038

Brignull, Harry: 90 Percent of Everything. Dark Patterns: Dirty Tricks Designers Use to Make People Do Stuff. 90 Percent of Everything, 2010. július 8., https://bit.ly/3uGRspC.

De Streel, Alexandre et al.: Making the Digital Markets Act More Resilient and Effective. CERRE, 2021. május, 1–97.

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3853991

Ebers, Martin: Standardizing AI: The Case of the European Commission’s Proposal for an ‘Artificial Intelligence Act’. In DiMatteo, Larry – Poncibò, Cristina – Cannarsa, Michel (szerk.): The Cambridge Handbook of Artificial Intelligence: Global Perspectives on Law and Ethics. Cambridge, Cambridge University Press, 2022, 321–344.

https://doi.org/10.1017/9781009072168.030

Galli, Federico: AI and Consumer Manipulation: What is the Role of EU Fair Marketing Law? 4(2) Católica Law Review (2020) 35–64.https://doi.org/10.34632/catolicalawreview.2020.9320

Gellén Klára: Fogyasztók és vállalkozások az új üzleti modellek és a digitális technológiai környezet promóciós tendenciái tükrében. Gazdaság és Jog, 2019/7–8., 7–12., https://bit.ly/3GqpJMz.

Gunawan, Johanna et al.: A Comparative Study of Dark Patterns Across Mobile and Web Modalities. In Proceedings of the ACM 2021 Conference on Computer-Supported Cooperative Work and Social Computing, Vol. 5, No. CSCW2, Article 377 (2021. október), https://bit.ly/3N2DAg2.

Helberger, Natali et al.: EU Consumer Protection 2.0 Structural asymmetries in digital consumer markets. Brussels, 2021. március, https://bit.ly/3uDGqBy.

Helberger, Natali et al.: Choice Architectures in the Digital Economy: Towards a New Understanding of Digital Vulnerability. 45(2) Journal of Consumer Policy (2022) 175–200.

https://doi.org/10.1007/s10603-021-09500-5

Jarovsky, Luiza: Dark Patterns in Personal Data Collection: Definition, Taxonomy and Lawfulness. 2022, https://bit.ly/3N0x1KP.

Kahneman, Daniel: Gyors és lassú gondolkodás (ford. Bányász Réka, Garai Attila). Budapest, HVG Könyvek, 2012.

Krauss, Veronika: Exploring Dark Patterns in XR. In Proceedings of the 1st Workshop on Novel Challenges of Safety, Security and Privacy in Extended Reality, CHI Extended Abstracts (CHIEA ’22). ACM, 2022, https://bit.ly/3RdlPgi.

Kühling, Jürgen – Sauerborn, Cornelius: „Dark patterns” unter der DSGVO und dem DSA – Neue Herausforderung für die digitale Rechtsordnung — Klassifikation und datenschutzrechtliche Steuerungsvorgaben. 38(4) Computer und Recht (2022) 226–235., https://doi.org/10.9785/cr-2022-380409, 233

Luguri, Jamie – Strahilevitz, Lior J.: Shining a Light on Dark Patterns. 13(1) Journal of Legal Analysis (2012) 43–109., https://doi.org/10.1093/jla/laaa006

Lupiáñez-Villanueva, Francisco et al.: Behavioural Study on Unfair Commercial Practices in the Digital Environment: Dark Patterns and Manipulative Personalisation. Final Report. Publications Office of the European Union, 2022., https://doi.org/10.2838/859030

Marosán György: A gazdasági döntés evolúciós elméletének néhány kérdése – a döntési helyzet meta- és utóértékelése mint a döntés alapeleme. Köz-Gazdaság, 2011/1., 107–121.

Martini, Mario et al.: Dark Patterns: Phänomenologie und Antworten der Rechtsordnung. Zeitschrift für Digitalisierung und Recht, 2021/1., 47–74.

Mathur, Arunesh – Mayer, Jonathan – Kshirsagar, Mihir: What Makes a Dark Pattern… Dark? Design Attributes, Normative Considerations, and Measurement Methods. CHI ’21: Proceedings of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. 2021. május, 1–18., https://doi.org/10.1145/3411764.3445610

Online Choice Architecture: How Digital Design Can Harm Competition and Consumers. Discussion paper. Competition and Market Authority, 2022, https://bit.ly/412BIcY.

Owens, Kentrell et al.: Exploring Deceptive Design Patterns in Voice Interfaces. In 2022 European Symposium on Usable Security (EuroUSEC 2022), September 29–30, 2022, Karlsruhe, Germany. ACM, New York, 2022., https://doi.org/10.1145/3549015.3554213

Pázmándi Kinga: A reklám a tisztességtelen verseny elleni jog és a modern reklámjog határán. PhD-disszertáció, Miskolc, Miskolci Egyetem, 2005.

Pázmándi Kinga: Médiatartalmak forradalma és a „marketingjog” – újkori fogyasztóvédelem a digitális médiapiacon. Gazdaság és Jog, 2021/11–12., 2–6., https://bit.ly/3R3o58J.

Pusztahelyi Réka: Az „érzelmes MI” felhasználása az online marketing világában. In Török Bernát – Ződi Zsolt (szerk.): A mesterséges intelligencia szabályozási kihívásai. Tanulmányok a mesterséges intelligencia és a jog határterületeiről. Budapest, Ludovika, 2021, 439–464.

Pusztahelyi Réka – Buskó Tímea: A fogyasztói döntéshozatal (kifürkészhetetlen?) útjai a digitális térben a viselkedéstudományok és a pszichológia tükrében. Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, 2022/2., 329–353.

Pusztahelyi Réka – Czibrik Eszter: Online kereskedelmi gyakorlatok tisztességtelensége a Booking.com-döntés tükrében. Miskolci Jogi Szemle, 2022/1., 78–96., https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.1.1939

Rössel, Markus: Digital Services Act – Eingehende Analyse und Überprüfung der regulatorischen Neuerungen aus dem Trilog und potentieller Lücken. 54(2) Zeitschrift für das gesamte Medienrecht. Archiv für Presserecht (2023) 93–106.

Sartor, Giovanni – Lagioia, Francesca – Galli, Federico: Regulating Targeted and Behavioural Advertising in Digital Services. How to Ensure Users’ Informed Consent. 2021. szeptember, https://bit.ly/3sTrFdx.

Scherer, Matthew U.: Regulating Artificial Intelligence Systems: Risks, Challenges, Competencies, and Strategies. 29(2) Harvard Journal of Law & Technology (2016) 353–400.

Sunstein, Cass R.: Nudging: A Very Short Guide. 37(4) Journal of Consumer Policy (2014) 583–588.

Susser, Daniel – Roessler, Beate – Nissenbaum, Helen F.: Online Manipulation: Hidden Influences in a Digital World. 4(1) Georgetown Law Technology Review (2019) 1–45., http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3306006

Thaler, Richard H. – Sunstein, Cass R.: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness. New Haven, Yale University Press, 2008.

Thaler, Richard H. – Sunstein, Cass R. – Balz, John P.: Choice Architecture. In Shafir, Eldar (szerk.): The Behavioral Foundations of Public Policy. Princeton, Princeton University Press, 2013, 428–439.

The 21st Century Customer: Who Is The Modern Consumer? awardaroo.io, 2023. február 7., https://bit.ly/3ST5z5u.

Wang, Xian et al.: The Dark Side of Augmented Reality: Exploring Manipulative Designs in AR. International Journal of Human–Computer Interaction, 2023., https://doi.org/10.1080/10447318.2023.2188799

Yeung, Karen: Hypernudge: Big Data as a Mode of Regulation by Design. 20(1) Information, Communication & Society (2017) 118–136.

Ződi Zsolt: Kódokba zárt jog. Néhány gondolat az új AVMS irányelv kapcsán. In Medias Res, 2019/2., 169–186., https://bit.ly/3Go0NWh.

Ződi Zsolt: Az Európai Unió digitális szolgáltatásokról és digitális piacokról szóló új rendelettervezetei. Gazdaság és Jog, 2021/1., 12–14., https://bit.ly/3T9kGrv.

##submission.downloads##

Megjelent

2023-12-14

Hogyan kell idézni

Réka, P. (2023). A személyes adatok üzleti célú megszerzésére alkalmazott „sötét minták” elleni fellépés lehetséges formái: Platformjog és adatvédelem. In Medias Res, 12(2), 146–168. https://doi.org/10.59851/imr.12.2.7

Folyóirat szám

Rovat

Fórum