Az interoperabilitásra vonatkozó elvárások a digitális piacok szabályozási kontextusában

Szerzők

  • Firniksz Judit Pázmány Péter Katolikus Egyetem Versenyjogi Kutatóközpont

DOI:

https://doi.org/10.59851/imr.12.2.6

Kulcsszavak:

digitális piacok, interoperabilitás, vertikális és horizontális interoperabilitás, megtámadhatóság

Absztrakt

A tanulmány aktualitását a közelmúltban hatályba lépett Digital Services Act (DMA) által megfogalmazott új interoperabilitási rendelkezések adják. A digitális platformok világunk meghatározó jelenségévé váltak, amelyek lényegüket tekintve a jelent meghatározó újfajta koordinációs mechanizmusként is felfoghatók. A platformok rendkívül heterogének lehetnek, azonban szinte kivétel nélkül beazonosítható bennük a koordináció számos egymásra épülő technológiai, gazdasági és társadalmi dimenziója. Az interoperabilitás szerepének értelmezésénél a tanulmány a különböző informatikai alapú rendszerek együttműködésre való képességét tekinti fogalmi kiindulópontnak, azt is szem előtt tartva, hogy a digitális piacokon az interoperabilitás a platformok közötti átjárhatóságot és a harmadik felek számára történő hozzáférést közvetlenül meghatározó gazdasági tényező. A tanulmány a DMA interoperabilitási rendelkezéseinek a digitális piacok kontextusában történő elhelyezését követően e rendelkezéseket a horizontális és a vertikális interoperabilitási kategóriák mentén tárgyalja, azzal a céllal, hogy rendszerezett pillanatfelvételt nyújtson egy hosszú távú szabályozási folyamat első állomásáról.

Hivatkozások

Bourreau, Marc: DMA Horizontal and Vertical Interoperability Obligations. In de Streel, Alexandre (szerk.): Effective and Proportionate Implementation of the DMA. Centre on Regulation in Europe, 2023.

Bourreau, Marc – Krämer, Jan – Buiten, Miriam: Interoperability in Digital Markets. Report by Centre on Regulation in Europe, 2022.

Brown, Ian – Korff, Douwe: Data Protection and Digital Competition. 2020, https://bit.ly/3GyGVzT.

Claici, Adina – Basalisco, Bruno – De Michiel, Federico – Okholm, Henrik – Maier, Norbert: The Economic Rationale for Vertical Integration in the Tech Sector. Copenhagen, Copenhagen Economics, 2020, https://bit.ly/3QTRan5.

Crémer, Jacques – de Montjoye, Yves-Alexandre – Schweitzer, Heike: Competition Policy for the Digital Era. Luxembourg, European Union, 2019.

Farrell, Joseph – Simcoe, Timothy: Four Paths to Compatibility. In Peitz, Martin – Waldfogel, Joel (szerk.): The Oxford Handbook of the Digital Economy. Oxford, Oxford University Press, 2012, 34–58.

Farrell, Joseph – Weiser, Phil: Modularity, Vertical Integration, and Open Access Policies: Towards a Convergence of Antitrust and Regulation in the Internet Age. 17 Harvard Journal of Law & Technology (2003) 85–134.

Feasey, Richard: New European Electronic Communications Code: Interpretation & Implementation. Centre on Regulation in Europe, 2019.

Fehér könyv a nemzeti adatpolitikáról. Budapest, Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács Szakértői Tanácsadó Testülete, 2016.

Firniksz Judit: Rangsorolás – új szabályozási igény a platformok és az információs túlterheltség korában. In Valentiny Pál et al. (szerk.): Verseny és szabályozás 2021. Budapest, KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, 2022, 165–199.

Firniksz Judit – Csömör Magdolna – Ruzsa Róbert: Ki fizeti a révészt? A konvergens hírközlési szolgáltatók működését meghatározó szabályozási ökoszisztéma aktuális kérdései. In Valentiny Pál et al. (szerk.): Verseny és szabályozás 2022. Budapest, KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, 2023, 266–300.

Gurman, Mark: Apple to Allow Outside App Stores in Overhaul Spurred by EU Laws. Bloomberg, 2022. december 13., https://bloom.bg/49SuuMI.

Katsifis, Dimitrios: Servizio, competition on the merits, and Google Shopping. The Platform Law Blog, 2022. június 7., https://bit.ly/3sS2tUH.

Kerber, Wolfgang – Schweitzer, Heike: Interoperability in the Digital Economy. 8(1) Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law (2017) 39–58.

Lapsánszky András: A közszolgáltatás fogalmának, tartalmának, tagolásának általános alapjai a hírközlési szolgáltatási rendszer mintáján keresztül. Jog–Állam–Politika, 2009/3., 66–109., https://bit.ly/3R51oB1.

Lapsánszky András: Közigazgatási jog II. Budapest, Wolters Kluwer, 2016.

Mariniello, Mario: Digital Economic Policy. Oxford, Oxford University Press, 2022.

Nyeső Anita: Felforgató innováció a pénzügyi piacokon – a FinTech és BigTech jelenség. Versenytükör, 2019/2., 14–24.

OECD: Data Portability, Interoperability and Digital Platform Competition. OECD Competition Committee Discussion Paper 2021, https://bit.ly/46utprh.

Parker, Geoffrey – Petropoulos, Georgios – Van Alstyne, Marshall W.: Digital Platforms and Antitrust. Concurrences, 2021, https://bit.ly/3SVC5UH.

Priskin Boglárka – Hantosi István: A versenyjog kihívásai a digitális gazdaságban – az Európai Bizottság tanácsadó testületének jelentése és a Furman-riport tükrében. Versenytükör, 2019/2., 25–42.

Schnurr, Daniel: Switching and Interoperability Between Data Processing Services in the Proposed Data Act. Report by Centre on Regulation in Europe, 2022.

Ződi Zsolt: A platform mint elméleti konstrukció és mint narratív keret. A platformfogalom kialakulásának történetei. In Ződi Zsolt – Török Bernát (szerk.): Az internetes platformok kora. Budapest, Ludovika, 2022, 17–38.

##submission.downloads##

Megjelent

2023-12-14

Hogyan kell idézni

Judit, F. (2023). Az interoperabilitásra vonatkozó elvárások a digitális piacok szabályozási kontextusában. In Medias Res, 12(2), 120–145. https://doi.org/10.59851/imr.12.2.6

Folyóirat szám

Rovat

Fórum