A Facebook Ellenőrző Bizottság működése és bíráskodása a gyűlöletbeszéd kontextusában

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.59851/imr.13.1.11

Kulcsszavak:

esetjog, Facebook, gyűlöletbeszéd, Facebook Ellenőrző Bizottság, platformszabályozás

Absztrakt

A jelen tanulmány a Facebook Ellenőrző Bizottsága gyűlöletbeszéddel kapcsolatos esetjogát tekinti át és elemzi. Központi eleme a 2021-től 2023 februárjáig tartó időszak összes, a platformon megvalósult gyűlöletbeszéddel kapcsolatos és a bizottság elé utalt ügy tényállásának bemutatása. Az esetjogi ismertetés két célt szolgál: egyfelől mutatja az esetek változatosságát, másfelől rávilágít a Facebook moderálási tevékenységének ellentmondásosságára. A tanulmány röviden bemutatja a bizottságot mint a Facebook moderálását ellenőrző testületet, majd az esetjogi analízis kapcsán annak hiányosságait is, kiemelve a bizottság strukturális, szabályozási és általános irányítási problémáit. A szakirodalmi áttekintésen és az esetjogi összehasonlításon túl három konstruktív javaslatot is teszünk, amelyek segítségével a bizottság és a mechanizmusai megbízható módon és nagy hatékonysággal tudnának működni.

Hivatkozások

Arun, Chinmayi: Facebook’s Faces. 135 Harvard Law Review (2021) 236–264.

Barata, Joan: The Decisions of the Oversight Board from the Perspective of International Human Rights Law. Global Freedom of Expression, 2022, https://bit.ly/4dG2L3M.

Benesch, Susan: But Facebook’s Not a Country: How to Interpret Human Rights Law for Social Media Companies. 38 Yale Journal on Regulation Bulletin (2020) 86–111.

Bietti, Elettra: A Genealogy of Digital Platform Regulation. 7(1) Georgia Law Technology Review (2023) 1–68.

Chander, Anupam: Facebookistan. 90(5) North Carolina Law Review (2012) 1807–1844.

Cowls, Josh et al.: Constitutional Metaphors: Facebook’s “Supreme Court” and the Legitimation of Platform Governance. 26(5) New Media & Society (2022) 2448–2472., https://doi.org/10.1177/14614448221085559

David, Bruce: Christmas: A Candid History. Berkeley, University of California Press, 2017.

Douek, Evelyn: Facebook’s “Oversight Board”: Move Fast With Stable Infrastructure And Humility. 21 North Carolina Journal Of Law & Technology (2019) 1–78.

Dvoskin, Brenda: Expert Governance of Online Speech, 64 Harvard International Law Journal (2023) 85–135.

Elkin-Koren, Niva – Perel, Maayan: Separation of Functions for AI: Restraining Speech Regulation by Online Platforms. 24 Lewis & Clark Law Review (2020) 857–898.

Frazier, Kevin: Why Meta Users Need A Public Advocate: A Modest Means To Address The Shortcomings Of The Oversight Board. 28 Richmond Journal of Law and Technology (2021) 596–622.

Goldman, Eric: Content Moderation Remedies. 28 Michigan Technology Law Review (2021) 1–59., https://doi.org/10.36645/mtlr.28.1.content

González-Ocantos, Ezequiel – Sandholtz, Wayne: The Sources of Resilience of International Human Rights Courts: The Case of the Inter-American System. 47 Law & Social Inquiry (2021) 95–131., https://doi.org/10.1017/lsi.2021.22

Gosztonyi Gergely: Az internetes tartalomszabályozással kapcsolatos új gondolkodási irányok az Amerikai Egyesült Államokban. Miskolci Jogi Szemle, 2021/4., 40–54., https://doi.org/10.32980/MJSz.2021.4.1257

Gosztonyi Gergely: Cenzúra Arisztotelésztől a Facebookig. A közösségi média tartalomszabályozási gyakorlatának komplexitása. Budapest, Gondolat, 2022., https://doi.org/10.24362/cenzura.gosztonyi.2022

Gyetván Dorina: A cenzúra privatizációja avagy a cenzúra új virágkora? In Gosztonyi Gergely (szerk.): A velünk élő történelmi cenzúra. Budapest, Gondolat, 2022, 57–69.

Helfer, Laurence R. – Land, Molly K.: The Facebook Oversight Board’s Human Rights Future. 44 Cardozo Law Review (2023) 2233–2301., https://doi.org/10.2139/ssrn.4197107

Klonick, Kate: The New Governors: The People, Rules, and Processes Governing Online Speech. 131 Harvard Law Review (2018) 1599–1670.

Klonick, Kate: The Facebook Oversight Board: Creating an Independent Institution to Adjudicate Online Free Expression. 129 The Yale Law Journal (2020) 2418–2499.

Klonick, Kate: Inside the Making of Facebook’s Supreme Court. The New Yorker, 2021. február 12., https://bit.ly/4adPgoZ.

Kohl, Uta: A gyűlöletbeszéd szabályozása az online platformokon – transzatlanti kompromisszum a szólásszabadság terén? In Medias Res, 2022/2., 31–54.

Koltay András: A Vajnai-ügy. Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete a vörös csillag viselésének büntethetőségéről. Jogesetek Magyarázata, 2010/1., 77–82.

Koltay, András: The Protection of Freedom of Expression from Social Media Platforms. 73 Mercer Law Review (2022) 523–589.

Kulick, Andreas: Meta‘s Oversight Board and Beyond – Corporations as Interpreters and Adjudicators of International Human Rights Norms. 22 The Law and Practice of International Courts and Tribunals (2022) 161–193., https://doi.org/10.1163/15718034-12341496

Lagnado, David A. – Channon, Shelley: Judgments of Cause and Blame: The Effects of Intentionality and Foreseeability. 108(3) Cognition (2008) 754–770., https://doi.org/10.1016/j.cognition.2008.06.009

Lendvai Gergely Ferenc: Zwarte Piet a Facebook Oversight Board kontextusában – a Zwarte Piet és a kulturális különbségek értelmezése. Ars Boni, 2022/3–4, 22–31.

Lendvai, Gergely Ferenc: “Pure Rat Country” – Reflections on Case Decision 2022-001-FB-UA of Facebook Oversight Board (Knin Cartoon Case). 1(3) Journal of Digital Technologies and Law (2023) 612–628., https://doi.org/10.21202/jdtl.2023.26

Luo, Zhifan: “Why Should Facebook (Not) Ban Trump?” Connecting Divides in Reasoning and Morality in Public Deliberation. 25(2) Information Communication and Society (2021)., https://doi.org/10.1080/1369118X.2021.2021272

Medzini, Rotem: Enhanced Self-Regulation: The case of Facebook’s Content Governance. 24 New Media & Society (2022) 2227–2251., https://doi.org/10.1177/1461444821989352

Meier, Nele – Golia, Angelo Jr: The Emerging Normative System of Meta’s Oversight Board. Max Planck Institute, MPIL Research Paper Series, no. 2022-29 (2022) 1–41., https://doi.org/10.2139/ssrn.4300480

Neuvonen, Riku – Sirkkunen, Esa: Outsourced Justice: The Case of the Facebook Oversight Board. Journal of Digital Media & Policy (2022), https://doi.org/10.1386/jdmp_00108_1

Nunziato, Dawn C.: Protecting Free Speech and Due Process Values on Dominant Social Media Platforms. 73 Hastings Law Journal (2022) 1255–1303., https://doi.org/10.2139/ssrn.4069380

O’Kane, Ruby: Meta’s Private Speech Governance and the Role of the Oversight Board: Lessons from the Board’s First Decisions. 25 Stanford Technology Law Review (2022) 167–209.

Osman, Mohamed N. B. M.: Understanding Islamophobia in Asia: The Cases of Myanmar and Malaysia. 4(1) Islamophobia Studies Journal (2017) 17–36., https://doi.org/10.13169/islastudj.4.1.0017

Otto, Paul: Wampum, Tawagonshi, and the Two Row Belt. 3 Journal of Early American History (2013) 110–125., https://doi.org/10.1163/18770703-00301008

Papp János Tamás: A közösségi média szabályozása a demokratikus nyilvánosság védelmében. Budapest, Wolters Kluwer, 2022.

Pickup, Edward L.: The Oversight Board’s Dormant Power to Review Facebook’s Algorithms. 39(1) Yale Journal on Regulation Bulletin (2021) 1–22.

Pongó Tamás: Új korszak az online véleménynyilvánítás korlátozásában? Gondolatok a Facebook Oversight Board működéséről. Iustum Aequum Salutare, 2020/4., 147–162.

Reyes, Angelita D.: Performativity and Representation in Transnational Blackface: Mammy (USA), Zwarte Piet (Netherlands), and Haji Firuz (Iran). 16 Atlantic Studies (2019) 521–550., https://doi.org/10.1080/14788810.2018.1490508

Rodenberg, Jeroen – Wagenaar, Pieter: Essentializing “Black Pete”: Competing Narratives Surrounding the Sinterklaas Tradition in the Netherlands. 22 International Journal of Heritage Studies (2016) 716–728., https://doi.org/10.1080/13527258.2016.1193039

Sale, Hillary A.: Monitoring Facebook. 12 Harvard Business Law Review (2022) 401–433.

Schultz, Mårten: Six Problems with Facebook’s Oversight Board. Not Enough Contract Law, Too Much Human Rights. In Bayer, Judit et al. (szerk.): Perspectives on Platform Regulation: Concepts and Models of Social Media Governance Across the Globe. Baden-Baden, Nomos, 2021, 145–163., https://doi.org/10.5771/9783748929789-145

Sobolevski, Mihael: Robbery and Terror of Dinara Četnik Division in the Krivi Put Region on 28th and 29th December 1944. 31 Senjski zbornik : prilozi za geografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i kulturu (2004) 95–113.

Szikora Tamás: A platformszabályozás egy új iránya Donald Trump Facebookról való kitiltásának példáján keresztül. In Török Bernát – Ződi Zsolt (szerk.): Az internetes platformok kora. Budapest, Ludovika, 2022, 209–226.

Takhshid, Zahra: Regulating Social Media in the Global South. 24(1) Vanderbilt Journal of Entertainment & Technology Law (2021) 1–55.

Thompson, Ayanna: Blackface. New York, Bloomsbury, 2021., https://doi.org/10.5040/9781501374043

Vukčević, Ivana: Facebook Oversight Board’s Decision On The Indefinite Suspension Of Donald Trump’s Account. Pravni Zapisi, 2021/1., 295–311., https://doi.org/10.5937/pravzap0-32521

Wong, David – Floridi, Luciano: Meta’s Oversight Board: A Review and Critical Assessment. 33 Minds & Machines (2022) 261–284., https://doi.org/10.1007/s11023-022-09613-x

##submission.downloads##

Megjelent

2024-07-02

Hogyan kell idézni

Lendvai, G. F. (2024). A Facebook Ellenőrző Bizottság működése és bíráskodása a gyűlöletbeszéd kontextusában. In Medias Res, 13(1), 195–221. https://doi.org/10.59851/imr.13.1.11

Folyóirat szám

Rovat

Fórum