A vallási érzékenységet sértő karikatúrák megítélése

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.59851/imr.13.1.1

Kulcsszavak:

blaszfémia, karikatúra, vallási közösség védelme, véleménynyilvánítási szabadság

Absztrakt

Meddig terjed a véleménynyilvánítási szabadság? Kell-e, és ha igen, mikor és meddig kell védeni a vallási közösségeket a verbális támadásoktól? Ezek kedvelt témakörök a jogirodalomban, és az utóbbi időben a magyar joggyakorlatban is rendre megjelennek. A jelen írás annyiban újszerű, hogy statisztikai szempontok alapján méri fel a vallási érzékenységet, azaz egy kérdőíves felmérés alapján keres választ arra, hogy – egy kiválasztott jogesetet alapul véve – különböző közösségekhez tartozók és nem tartozók mennyire tartanak sérelmesnek egy karikatúrát. Vizsgálja továbbá, hogy van-e jelentősége a felekezeti hovatartozásnak, az életkornak és a vallásgyakorlás rendszerességének annak megítélésében, hogy a karikatúra sértő-e. A statisztikai megközelítés mellett a tanulmány az Alkotmánybíróság elmúlt években kialakított esetjogát alapul véve vizsgálja meg, hogy milyen szempontok szerint lehet a véleményszabadság és a vallási közösség védelme közti kollíziót feloldani.

Hivatkozások

Doe, Norman: Religion and Media Law in Europe: A Comparative Study. In Norman Doe (szerk.): The Portrayal of Religion in Europe: The Media and the Arts. Leuven, Peeters, 2004, 287–316.

Hasan, Rumy: Blasphemy, Multiculturalism and Free Speech in Modern Britain. In Paul Cliteur – Tom Herrenberg (szerk.): The Fall and Rise of Blasphemy Law. Leiden, Leiden University Press, 2016, 209–234.

Koltay András: A vallások, az állam és a szólás szabadsága: vallási jelképek, vélemények és blaszfémia a közéletben. Budapest, Századvég, 2016.

Koltay András: Az Emberi Jogok Európai Bírósága és a blaszfémia mint a szólásszabadság korlátja. Iustum Aequum Salutare, 2017/1., 175–189.

Schanda, Balázs: The Constitutional Court of Hungary on the Borderlines of Blasphemy. Hungarian Yearbook of International Law and European Law, 2021, 383–389., https://doi.org/10.5553/HYIEL/266627012021009001022

Szilágyi Emese: Nem tréfadolog. Karikatúra-ügyek a strasbourgi mérlegen. In Köbel Szilvia – Tóth J. Zoltán (szerk.): 100 éves a magyar iszlámtörvény. Budapest, KRE ÁJK, 2017, 148–161.

Török Bernát: Védhetjük-e a vallás(os)okat a blaszfémiától? In Koltay András – Török Bernát (szerk.): Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején. Budapest, Wolters Kluwer, 2014, 187–201.

##submission.downloads##

Megjelent

2024-07-02

Hogyan kell idézni

Csink, L., & Csink , L. (2024). A vallási érzékenységet sértő karikatúrák megítélése. In Medias Res, 13(1), 5–21. https://doi.org/10.59851/imr.13.1.1

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei