A sajtókiadói jog magyarországi átültetésének és alkalmazásának néhány nem reprezentatív tapasztalata

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.59851/imr.13.1.10

Kulcsszavak:

sajtókiadók, sajtókiadványok kapcsolódó jogi védelme, CDSM irányelv, platformgazdaság, hírgyűjtő- és híraggregátor oldalak

Absztrakt

Az információhoz jutás, a sajtótermékek fogyasztása és a tömegtájékoztatás gyökeresen megváltozott a digitális technológiák korában. Megkerülhetetlen szerepre tettek szert a hírgyűjtő és az aggregátorszolgáltatások, valamint a közösségimédia-oldalak, amelyek a sajtókiadók által előállított híreket hozzáférhetővé teszik a nyilvánosság számára. A helyzet kezelésére alkotott, a digitális egységes piac szerzői és szomszédos jogairól szóló uniós irányelvben elfogadott sajtókiadói jog számos kérdést vetett fel, amelyek közül a legégetőbbekre az átültetés és az azt követő események nem adtak választ. Ezek közé tartozik, hogy vajon versenyjogi eszközökkel eredményesebben lehet-e fellépni a domináns piaci pozícióban lévő platformóriásokkal szemben, amelyek láthatóan vonakodnak megállapodni a kiadókkal. További dilemma, hogy vajon sérti-e a szerződési szabadság elvét, ha az iparágban érdekelt platformokat a 15. cikk szerinti felhasználási szerződések megkötésére próbálják rászorítani, miközben az eddigi tapasztalatok alapján egyértelmű, hogy a platformok inkább felhagynak a tartalmak indexálásával, ha a felhasználásért díjat kell fizetniük. Bár a jogalkotói szándék több mint üdvözlendő, úgy tűnik, hogy a sajtókiadói jog róka fogta csuka helyzetet eredményezett. A sajtókiadói jog kérdéseinek megválaszolása érdekében fontosnak éreztük, hogy a magyarországi sajtókiadókat egy kérdőíves felmérés keretében megkérdezzük – a jelen tanulmányban e felmérés eredményeit tesszük közzé.

Hivatkozások

Baranyi Róbert – Ujhelyi Dávid: A digitális szerzői jogi szabályozás legújabb lépcsője – a CDSM irányelv átültetésének háttere és eredményei. Fontes Iuris, 2021/3., 36–45.

Danbury, Richard: The EU’s Press Publisher’s Right is too Broad: What can Be Done about It? 44(1) European Intellectual Property Review (2022) 20–26.

Furgał, Ula: The EU Press Publishers’ Right: Where do Member States Stand? 16(8) Journal of Intellectual Property Law & Practice (2021) 887–893., https://doi.org/10.1093/jiplp/jpab105

Furgał, Ula: The Emperor Has No Clothes: How the Press Publishers’ Right Implementation Exposes Its Shortcomings. 72(7) GRUR International (2023) 650–664., https://doi.org/10.1093/grurint/ikad025

Hálek, Jakub – Hrachovina, Martin: Directive on Copyright in the Digital Single Market: A Challenge for the Future. Common Law Review 16 (2020) 44–48.

Harkai István: Új üzleti modellek az audiovizuális művek nyilvánossághoz közvetítésében, I. rész. Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2020/2., 7–38.

Harkai István: Új üzleti modellek az audiovizuális művek nyilvánossághoz közvetítésében, II. rész, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2020/3., 7–35.

Harkai István: Érvek a sajtókiadványok kiadóinak uniós védelme mellett és ellen. Európai Jog, 2021/6., 17–21.

Harkai, István – Cross, John: Comparative Analysis of the New EU Press Publishers’ Right. 39 Anales de la Facultad de Derecho (2023) 9–28., https://doi.org/10.25145/j.anfade.2022.39.01

Höppner, Thomas: EU Copyright Reform: The Case for a Publisher’s Right. Intellectual Property Quarterly, No. 1 (2018) 1–21.

Knapstad, Tone: Fighting the Tech Giants – News Edition: Competition Law’s (Un)Suitability to Safeguard the Press Publishers’ Right and the Quest for a Regulatory Approach. 16(12) Journal of Intellectual Property Law & Practice (2021) 1319–1332., https://doi.org/10.1093/jiplp/jpab144

Lampecco, Nora: EU Competition Law to the Rescue of Press Publishers’ Ancillary Rights. EU Law Live – Weekend Edition No. 55 (2021) 8–14.

Martial-Braz, Nathalie: The Related Right of News Publishers – Or Biased Negotiations. Revue international du droit d’auteur, No. 264 (2020) 163–179.

Matanovac Vučković, Romana: The Effectiveness of the Press Publishers’ Related Right. 52(8) International Review of Intellectual Property and Competition Law (2021) 1050–1068., https://doi.org/10.1007/s40319-021-01101-6

Metzger, Axel – Senftleben, Martin: Understanding Article 17 of the EU Directive on Copyright in the Digital Single Market: Central Features of the New Regulatory Approach to Online Content-Sharing Platforms. 67 Journal of Copyright Society U.S.A. (2020) 281–283.

Mezei Péter: Állítsuk meg a YouTube-ot? Médiapiac, 2018/5–6., 52–53.

Mezei Péter – Harkai István: A platformgazdaság szerzői jogi kihívásai. Budapest, ORAC, 2024.

Moscon, Valentina: Neighbouring Rights: In Search of a Dogmatic Foundation. The Press Publishers’ Case. In Pihlajarinne, Taina – Vesala, Juha – Honkkila, Oli (szerk.): Online Distribution of Content in the EU. Cheltenham, Edward Elgar, 2019, 40–61., https://doi.org/10.4337/9781788119900.00010

Nemessányi Zoltán – Ujhelyi Dávid: Breaking the News? A kiegészítő (szerzői) jog szerepe és megítélése. Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2016/6., 29–54.

Papadopoulou, Maria-Daphne – Moustaka, Evanthia-Maria: Copyright and the Press Publishers Right on the Internet: Evolution and Perspectives. In Synodinou, Tatiana-Eleni et al. (szerk.): EU Internet Law in the Digital Era: Regulation and Enforcement. Cham, Springer, 2020, 99–136., https://doi.org/10.1007/978-3-030-25579-4_5

Peguera, Miquel: Spanish Transposition of Arts. 15 and 17 of the DSM Directive: Overview of Selected Issues. 17(5) Journal of Intellectual Property Law & Practice (2022) 450–456., https://doi.org/10.1093/jiplp/jpac034

Peukert, Alexander: An EU Related Right for Press Publishers Concerning Digital Uses: A Legal Analysis. Faculty of Law Research Paper No. 22/2016, Frankfurt am Main, Goethe Universität, 2016., https://doi.org/10.2139/ssrn.2888040

Pihlajarinne, Taina – Vesala, Juha: Proposed Right of Press Publishers: A Workable Solution? 13(3) Journal of Intellectual Property Law & Practice (2018) 220–228., https://doi.org/10.1093/jiplp/jpx194

Poell, Thomas – Nieborg, David – Dijck, José van: Platformisation. 8(4) Internet Policy Review (2019) 1–13., https://doi.org/10.14763/2019.4.1425

Priora, Giulia: Catching Sight of a Glimmer of Light: Fair Remuneration and the Emerging Distributive Rational in Reform of EU Copyright Law. 10(3) Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law (2020) 330–343.

Rendas, Tito: Does Size Matter? The Press Publishers’ Right and the Implementation of the ‘Very Short Extracts’ Limitation. 17(6) Journal of Intellectual Property Law & Practice (2022) 473–474., https://doi.org/10.1093/jiplp/jpac040

Rosati, Eleonora: Neighbouring Rights for Publishers: Are National and (Possible) EU Initiatives Lawful? 47(5) International Review of Intellectual Property and Competition (2016) 569–594., https://doi.org/10.1007/s40319-016-0495-4

Rosati, Eleonora: Copyright in the Digital Single Market: Article-by-Article Commentary to the Provisions of Directive 2019/790. Oxford, Oxford University Press, 2021., https://doi.org/10.1093/oso/9780198858591.001.0001

Senftleben, Martin et al.: New Rights or New Business Models? An Inquiry into the Future of Publishing in the Digital Era. 48(5) International Review of Intellectual Property and Competition Law (2017) 538–561., https://doi.org/10.1007/s40319-017-0605-y

Sganga, Caterina – Magali, Contardi: The New Italian Press Publishers’ Right: Creative, Fairness-Oriented… and Invalid? 17(5) Journal of Intellectual Property Law & Practice (2022) 421–428., https://doi.org/10.1093/jiplp/jpac028

Spilsbury, Sallie: Rewriting the Rule Book? The Latest on the Draft Copyright Directive. 17(1) Entertainment and Sports Law Journal (2019) 1–5., https://doi.org/10.16997/eslj.224

Stamatoudi, Irini – Torremans, Paul (szerk.): EU Copyright Law: A Commentary. Cheltenham, Edward Elgar, 2021 (2. kiadás), https://doi.org/10.4337/9781786437808

Szalay Klára – Polyák Gábor: Sajtókiadók szomszédos joga: a tagállami átültetés kérdőjelei. Pro Futuro, 2019/2., 9–25., https://doi.org/10.26521/Profuturo/2019/2/5436

Szilágyi Pál: A versenyjog és a digitális piacok monopóliumai – alkalmas-e a versenyjog a digitális piacok versenyszempontú megregulázására? In Medias Res, 2023/1., 35–52., https://doi.org/10.59851/imr.12.1.3

Ujhelyi Dávid: Sajtókiadók szomszédos joga. In Jakab András et al. (szerk.): Internetes Jogtudományi Enciklopédia (Szerzői jog és iparjogvédelem rovat, rovatszerkesztő: Grad-Gyenge Anikó, Pogácsás Anett), 2023, https://bit.ly/3UEtrJr.

Westkamp, Guido: The New German Publisher’s Right – A Violation of European Law? A Comment. 3(3) Queen Mary Journal of Intellectual Property (2013) 241–250., https://doi.org/10.4337/qmjip.2013.03.04

##submission.downloads##

Megjelent

2024-07-02

Hogyan kell idézni

Harkai, I. (2024). A sajtókiadói jog magyarországi átültetésének és alkalmazásának néhány nem reprezentatív tapasztalata. In Medias Res, 13(1), 180–194. https://doi.org/10.59851/imr.13.1.10

Folyóirat szám

Rovat

Fórum

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei