Médiaszabályozási indikációk az online figyelempiacok kudarcainak kiküszöböléséhez

Szerzők

  • Tóth András Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Kulcsszavak:

kétoldalú nem tranzakciós piacok, online figyelempiacok, online platformok, privacy paradox, take it or leave it hatás

Absztrakt

Az online figyelempiacok működésének legfőbb kudarca, hogy hatalmas mennyiségű adat halmozódik fel amerikai magánpiaci szereplőknél. Ebből két hátrányos következmény adódik. Az egyik stratégiai, és súlyosan érinti az Európai Unió digitális szuverenitását. Bár az unió digitális kitettsége elvben a szuverenitássérelemre vezető alapjogi aggályok kiküszöbölése révén csökkenhet, az európai adatvagyon magánkézben való felhalmozódása továbbra is felvet egy másik aggályt, amely az adatok jövőbeli technológiai fejlesztésekhez, versenyhez szükséges szabad hozzáférhetőségéből fakad. Azonban ez utóbbi terén az unió eddigi és tervezett intézkedései mintegy adottságként fogadják el a figyelemkereskedők zéró áras üzleti modelljének legfőbb káros következményét, az európai adatok néhány technológiai óriás kezében való felhalmozódását, és azt igyekeznek ellensúlyozni ahelyett, hogy a károsodásra vezető folyamat gyökerét ragadnák meg. Ehhez a gyökeres problémakezeléshez nyújt segítséget az online figyelem- és médiapiacok közötti analóg helyzet felismerése.

##submission.downloads##

Megjelent

2021-12-22

Hogyan kell idézni

András, T. (2021). Médiaszabályozási indikációk az online figyelempiacok kudarcainak kiküszöböléséhez. In Medias Res, 10(2), 287–296. Elérés forrás https://inmediasresfolyoirat.hu/imr/article/view/234

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei