A GDPR 85. cikke szerinti véleménynyilvánítási szabadsággal kapcsolatos újságírási célú adatkezelések főbb kérdései

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.59851/imr.12.1.6

Kulcsszavak:

személyes adat, adatkezelés, GDPR, adatvédelem, a véleménynyilvánítás szabadsága, sajtószabadság, újságírás, képmás, szerzői jog, művészeti szabadság

Absztrakt

A magyar jogalkotó meglehetősen késve, az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének hatálybalépése után két hónappal módosította a személyes adatok védelmével és kezelésével kapcsolatos ágazati szabályokat, ami ugyanakkor nem érintette az újságírási célú, valamint a tudományos, művészeti és irodalmi kifejezés céljából végzett adatkezeléseket. Ez számos problémát okoz a közéleti eseményekkel összefüggő adatkezelésekkel kapcsolatban, különösen a jelenkor eseményeiről való tájékoztatással összefüggésben a képmásfelhasználás területén. Az osztrák jog vizsgálata alapján látható, hogy nem jogszerű az olyan szabályozás, amely a sajtó tevékenységére nem terjeszti ki az adatvédelmi szabályokat. A német bírói gyakorlat pedig arra mutat rá, hogy a korábbi, felül nem vizsgált szabályozás alkalmazása más indokkal is történhet, mint a magyar. A tanulmány célja, hogy rámutasson: a jogalkotónak és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak érdemben kell foglalkoznia az e területeket érintő kivételszabályok megalkotásával, hiszen sem a korábbi szabályok változatlan fenntartása, sem az alkalmazandó jogszabályokat felsoroló miniszteri levél nem alkalmas az újságírási célú adatkezelésekkel kapcsolatos eltérések rendezésére.

Hivatkozások

Blocher, Marco – Wieser, Lukas: Von privilegierten Journalisten und Daten im (fast) Rechtsfreien Raum – Zur einseitigen Lösung der Grundrechtskollision zwischen Datenschutz und Meinungsfreiheit durch § 9 DSG. JB Datenschutzrecht (2019) 303–325.

Bohne, Michael: § 65. Österreich. In Götting, Horst-Peter – Schertz, Christian – Seitz, Walter (szerk.): Handbuch des Persönlichkeitsrechts. München, C. H. Beck, 2008.

Braun, Ingo: Kapitel 18: Österreichisches Datenschutzrecht. In Moos, Flemming – Scherfzig, Jens – Aning, Marian Alexander (szerk.): Praxishandbuch DSGVO einschließlich BDSG und spezifischer Anwendungsfälle. Frankfurt, Fachmedien Recht und Wirtschaft, 2021.

Buzás Péter: 13. Az adatkezelés különös esetei. In Péterfalvi Attila (szerk.): Magyarázat a GDPR-ról. Budapest, Wolters Kluwer, 2022, 367–372.

Európai adatvédelmi jogi kézikönyv. Luxembourg, Európai Unió, 2019.

Jóri András (szerk.): A GDPR magyarázata. Budapest, HVG-ORAC, 2018.

Lukács, Adrienn: Protection of Employees’ Right to Privacy and Right to Data Protection on Social Network Sites – with Special Regard to France and Hungary. Doktori értekezés, Párizs–Szeged, SZTE – Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, 2020. https://doi.org/10.14232/phd.10628

Pötters, Stephan: Kapitel IX. Vorschriften für besondere Datenverarbeitungssituationen. In Gola, Peter – Heckmann, Dirk (szerk.): Datenschutz-Grundverordnung VO (EU) 2016/679, Bundesdatenschutzgesetz Kommentar. München, C. H. Beck, 2022.

Wittmann, Heinz: Anfechtung des Medienprivilegs (§ 9 DSG) vor dem VfGH. medien und recht 2022/3., 138–139.

##submission.downloads##

Megjelent

2023-07-11

Hogyan kell idézni

Márton, S. (2023). A GDPR 85. cikke szerinti véleménynyilvánítási szabadsággal kapcsolatos újságírási célú adatkezelések főbb kérdései. In Medias Res, 12(1), 91–108. https://doi.org/10.59851/imr.12.1.6

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok