Az anonimizálás és az újraazonosítás aktuális kérdései, különös tekintettel a bírósági határozatok felismerhetetlenné tételére

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.59851/imr.13.1.5

Kulcsszavak:

adatvédelem, anonimizálás, felismerhetetlenné tétel, álnevesítés, bírósági határozatok

Absztrakt

Az anonimizálás nem pusztán nevek és azonosítók kifeketítését, kitakarását jelenti. Ezt mutatja az is, hogy mindannyian találkoztunk már olyan esetekkel, amikor egy személy minden ilyen anonimizálási törekvés ellenére továbbra is felismerhető maradt vagy néhány egyszerű internetes keresés után azzá válhatott. A jelen tanulmány az anonimizálás aktuális kérdéseit járja körül, különös figyelmet fordítva a személyes adat fogalmának relatív megközelítésével kapcsolatos uniós és magyar jogértelmezési tendenciákra, valamint az anonimizálás elhatárolására az álnevesítéstől. Az anonimizálással és a felismerhetetlenné tétellel kapcsolatos számos jó gyakorlatot mutatunk be, hogy mind a közhatalmi szervek, mind a magánszereplők gyakorlata optimalizálható legyen. Ezen belül elsősorban a bírósági határozatok közzétételének speciális szabályaira helyeződik a hangsúly, hiszen azok időbeli korlátozás nélkül, bárki számára hozzáférhetők. Kiemelten foglalkozunk a bírósági és a hatósági ügyszámok kérdéskörével, a közéleti szereplőkkel kapcsolatos döntések felismerhetetlenné tételével, azonban a legnagyobb hozadék a konkrét esetek jó és rossz gyakorlatainak összegyűjtése és bemutatása.

Hivatkozások

Balogh Zsolt György: A bírósági határozatok közzétételének szabályozása Magyarországon. Infokommunikáció és Jog, 2013/2., 84–89.

Bobek, Michal: Data Protection, Anonymity and Courts. 26(2) Maastricht Journal of European and Comparative Law (2019) 183–189., https://doi.org/10.1177/1023263X19851628 DOI: https://doi.org/10.1177/1023263X19851628

Czapári Dóra – Szőke Gergely László: Az adatvédelem és az adathasznosítás egyik kulcskérdése: a személyes adatok anonimizálása. JURA, 2022/4., 24–48.

Csányi, Gergely Márk et al.: Challenges and Open Problems of Legal Document Anonymization. 13(8) Symmetry (2021), https://doi.org/10.3390/sym13081490 DOI: https://doi.org/10.3390/sym13081490

Determann, Lothar: Determann adatvédelmi jogi útmutatója. Budapest, HVG-ORAC, 2020.

Görög Márta: A bírósági ítéletek anonimizálásának gyakorlata a német és osztrák bírói fórumokon. Infokommunikáció és Jog, 2013/2., 81–84.

Gruodytė, Edita – Milčiuvienė, Saulé: Anonymization of Court Decisions: Are Restrictions on the Right to Information in „Accordance with the Law”? 9(2) Baltic Journal of Law & Politics (2016) 150–170., https://doi.org/10.1515/bjlp-2016-0016 DOI: https://doi.org/10.1515/bjlp-2016-0016

Gruodytė, Edita – Milčiuvienė, Saulé: Anonymization of Court Decisions in the EU: Actual and Comparative Issues. Teisės Apžvalga Law Review, 2018/2., 60–70., https://doi.org/10.7220/2029-4239.18.3 DOI: https://doi.org/10.7220/2029-4239.18.3

Halász Bálint: A Kúria megerősítette a személyes adatok fogalmának relatív megközelítését. TwoBirdsIdeas, 2019. november 27., https://bit.ly/4adau68.

Pók László: Hozzáférési jog gyakorlása álnevesített adatok tekintetében. GDPR – adatvédelem mindenkinek, 2023. október 18., https://bit.ly/44vtUSL.

Révész Balázs: 4. Alapfogalmak. In Péterfalvi Attila – Révész Balázs – Buzás Péter (szerk.): Magyarázat a GDPR-ról. Budapest, Wolters Kluwer, 2018, 63–94.

Schultz Márton: A 2021. évben hozott szellemitulajdon-jogi tárgyú bírósági határozatok számossága, elvi tartalma és rövid tartalma. Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2022/6., 76–108.

Tamper, Minna et al.: Anonymization Service for Finnish Case Law: Opening Data Without Sacrificing Data Protection and Privacy of Citizens. Paper presented at International Conference on Law via the Internet, Florence, Italy, 2018.

Ződi Zsolt: A bírósági határozatok és iratok nyilvánossága a common law egyes országaiban és az EU bíróságain. Infokommunikáció és Jog, 2013/2., 76–80.

Ződi Zsolt: A bíróságok és a technológia. Bírósági Szemle, 2020/1., 4–13.

##submission.downloads##

Megjelent

2024-07-02

Hogyan kell idézni

Schultz, M. (2024). Az anonimizálás és az újraazonosítás aktuális kérdései, különös tekintettel a bírósági határozatok felismerhetetlenné tételére. In Medias Res, 13(1), 92–111. https://doi.org/10.59851/imr.13.1.5

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok