A filmkészítés során alkalmazott egyes szerződéstípusok ismérvei és specifikumai

Szerzők

  • Takó Sándor Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.59851/imr.12.1.10

Kulcsszavak:

film szerzői jog, filmgyártás, filmjog, filmszerződések, filmelőállító

Absztrakt

A film többéves alkotómunkát igénylő szellemi és gazdasági vállalkozás, amelynek során a mozgókép mint alkotás és szórakoztatóipari termék számos jogi állapotváltozáson megy keresztül. Egy film gyártásához jellemzően sok alkotóra, közreműködőre, technikai eszközre, díszletre, kellékre, helyszínre, járműre és egyéb összetevőre van szükség. A filmfejlesztéstől a filmforgalmazásig terjedő folyamat számos magánjogi kérdést vet föl, amelyet a feleknek szükségszerűen szerződésekben kell tisztázniuk. A tanulmány célkitűzése röviden bemutatni a klasszikus kötelmi jogi szerződések filmes specifikumait és más speciális filmes, főként a szerzői jog területét érintő szerződéseket is.

Hivatkozások

Bujáky Anikó: A filmek és más audiovizuális alkotások jogharmonizációja az Európai Unióban. Szakdolgozat. Budapest, PPKE, 2012.

Faludi Gábor: A szerzői jog átruházhatósága a magyar szerzői jogban. Magyar Jog, 1995/3., 146–156.

Faludi Gábor et al.: Szellemi alkotások joga. Budapest, Eötvös József Könyvkiadó, 2006.

Grad-Gyenge Anikó: Film és szerzői jog, a megfilmesítési szerződés. Budapest, NMHH Médiatudományi Intézet, 2017.

Honthaner, Eve Light: The Complete Film Production Handbook. Waltham, Focal, 2010. https://doi.org/10.4324/9780080884998

Petkó Mihály: A megfilmesítési szerződés sarkalatos kérdéseiről. Magyar Jog, 2012/8., 489–495.

Takó Sándor: A filmkészítés folyamatát övező polgári jogi kérdések Magyarországon és az Egyesült Államokban, különös tekintettel a szerzői jogra. Szerzői Jogi és Iparjogvédelmi Szemle, 2014/1., 5–58.

Tattay Levente – Pintz György – Pogácsás Anett: Szellemi alkotások joga. Budapest, Szent István Társulat, 2011.

Vincze Zsuzsanna: Szerződéstípusok a filmgyártásban. MOME OPEN filmproducerasszisztens-tanfolyami előadásjegyzet. Budapest, MOME.

##submission.downloads##

Megjelent

2023-07-11

Hogyan kell idézni

Sándor, T. (2023). A filmkészítés során alkalmazott egyes szerződéstípusok ismérvei és specifikumai. In Medias Res, 12(1), 186–198. https://doi.org/10.59851/imr.12.1.10

Folyóirat szám

Rovat

Fórum