A Digital Markets Act és a Digital Services Act várható hatásai a német jogrendszerben a magyar gyakorlat szempontjából

Szerzők

  • Szirbik Miklós Nemzeti Közszolgálati Egyetem
  • Bernáth Sára Nemzeti Közszolgálati Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.59851/imr.12.2.8

Kulcsszavak:

német jogg yakorlat és intézményrendszer, versenyjog, fogyasztóvédelem, jogértelmezés, jó gyakorlatok

Absztrakt

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2023 januárjában „Szabadság és biztonság a digitalizálódó világban” címmel közzétett aktuális stratégiája értelmében a hatóság egyebek között a digitális szolgáltatásokról, valamint a digitális piacokról szóló európai uniós rendeletek alkalmazásából eredő és azokat kiegészítő hazai szabályozási igények vizsgálatát, szabályozási javaslatok előkészítésének szabályozási és szakértői támogatását határozta meg egyik kiemelt feladataként. A Gazdasági Versenyhivatal 2023 márciusában tagságot nyert abban a magas szintű nemzetközi munkacsoportban, amely az Európai Bizottságot segíti a digitális piacokról szóló rendelet szabályainak betartatásában. A jelen tanulmány a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal és egyéb érintett hazai döntéshozók, ágazati szereplők stratégiájához és feladatköreik ellátásához oly módon kíván szakmai támogatást nyújtani, hogy részletesen bemutatja a német jogrendszerben körvonalazódó változásokat, gyakorlatokat a digitális szolgáltatásokról és a digitális piacokról szóló jogi aktusokkal kapcsolatban. A kutatást a német piac mérete és az ebből fakadó számos jogeset indokolja. Fontos tényező továbbá, hogy a német társadalom hagyományosan érzékeny az adatvédelem, a média és a demokrácia, továbbá a fenntartható gazdaság közötti kapcsolatokra, így a digitális szolgáltatásokról és a digitális piacokról szóló rendeletek végrehajtása során sok impulzusra számíthatunk Németország részéről, amely – a kevés ilyen tagállam egyikeként – már az uniós jogalkotást megelőzve, saját nemzeti jogszabályokban foglalt versenyjogi vagy médiaszabályozási eszközökkel beavatkozott a digitális piacok folyamataiba.

Hivatkozások

Besondere Sensibilität in DeutschlandSteht beim Smart Home der Komfort über dem Datenschutz? Focus, 2023. január 23., https://bit.ly/3uvHZ4J.

Clases, Alina: DSA-Implementierung: Deutschland will zusätzlichen Beirat schaffen. Euractiv, 2023. május 9., https://bit.ly/3uA9PfU.

Cornils, Matthias et al.: Vollzug des Digital Services Act in Deutschland – Implementierung einer verbraucherorientierten Aufsichtsbehördenstruktur. Mainzer Medieninstitut, 2022. november, https://bit.ly/3Ge2zJq.

Dregelies, Max: Digital Services Act. MMR, 2022, 1033–1038.

Gertz, Michael et al.: Dark Patterns – eine interdisziplinäre Analyse. Legal Tech – Zeitschrift für die digitale Anwendung, 2023/1., 1–10.

Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen und anderer Gesetze, https://bit.ly/47DN2hS.

Harta, Lukas: Marktmachtmissbrauch und Digital Markets Act, Big-Tech-Unternehmen droht Doppelverfolgung. Centrum für Europäische Politik, 2021. szeptember 28., https://bit.ly/47sqaCb.

Herbers, Björn – Savary, Fiona – Gröf, Sophia C.: Die Revolution der Digitalregulierung in Aktion – Umsetzung des Digital Markets Act durch die EU. GRUR-Prax, 2023.

Herbers, Björn – Savary, Fiona – Gröf, Sophia C.: (K)ein Monopol der Kommission bei der TorwächterRegulierung – Welche Rolle spielt der Digital Markets Act im deutschen Recht? GRUR Prax, 2023.

Hofmann, Franz – Raue, Benjamin (szerk.): Digital Services Act. Gesetz über digitale Dienste. Baden-Baden, Nomos, 2023.

Hoven, Elisa – Gersdorf, Hubertus: Beck’sche Online-Kommentare BeckOK, Informations- und Medienrecht. 2021, 36. kiadás.

Kahl, Jonas – Liepert, Simon: Rechtsschutz für Internetnutzer: Warum man das NetzDG doch noch braucht. Legal Tribune Online, 2023. február 3., https://bit.ly/3urzJmi.

Karbaum, Christian – Schulz, Max: „Antitrust Litigation 2.0” – Private Enforcement beim DMA? Neue Zeitschrift für Kartellrecht, 2022/1., 107–112.

Knoke, Laura – Krüger, Hagen: Beck’sche Online-Kommentare BeckOK, Informations- und Medienrecht. 2022, 36. kiadás.

Körber, Torsten: Lessons from the Hare and the Tortoise: Legally Imposed Selfregulation, Proportionality and the Right to Defence Under the DMA, II. Neue Zeitschrift für Kartellrecht, 2021, 436–444.

Kühn, Heuking – Wojtek, Lüer: 11. GWB-Novelle – Wann kommt sie, was bringt sie?, https://bit.ly/47ICSwg.

Lábady Tamás: A deliktuális felelősség fontosabb változásai az új Ptk.-ban. Jogtudományi Közlöny, 2014/4., 169–179., https://bit.ly/3R3qeRP.

Murasov, Eva: Regulierung von Tech-Giganten: Zur Umsetzung braucht es auch Forschungsdaten. Tagesspiegel, 2023. április 14., https://bit.ly/3SWOEiA.

Nagy Krisztina: Facebook files – gyűlöletbeszéd törölve? A közösségimédia-platformok tartalom-ellenőrzési tevékenységének alapjogi vonatkozásai. In Polyák Gábor (szerk.): Algoritmusok, keresők, közösségi oldalak és a jog. A forgalomirányító szolgáltatások szabályozása. Budapest, HVG-ORAC, 2020, 148–170. DOI: https://doi.org/10.26521/Profuturo/2018/2/4722

Pichler, Philip et al.: Kartellrecht – Regierungsentwurf zur 11. GWB-Novelle. Gleiss Lutz, 2023. április 17., https://bit.ly/3MTvupO.

Priskin Boglárka – Baumgartner Máté: Sötét mintázatok: jogszerű marketing vagy jogszerűtlen gyakorlat. Jogászvilág, 2023. január 17., https://bit.ly/49STOBZ. DOI: https://doi.org/10.55413/557.A2300401.FVO

Rath, Michael: Das Recht der Internet-Suchmaschinen. Stuttgart, Richard Boorberg, 2005.

Raue, Benjamin – Heesen, Hendrik: Der Digital Services Act. Neue Juristische Wochenschrift, 2022, 3537–3542.

Sisma Tünde: A közösségi média és az online platformok szabályozása az Európai Unióban. Elemzés az Országgyűlési képviselők részére. Országgyűlés Hivatala, 2021. május 5., https://bit.ly/3RcVxtF.

Szabó Judit: A ne bis in idem elvének hazai fejlődéstörténete. Új Btk., 2021. április 6., https://bit.ly/3urx3F8.

Thesenpapier Digitalisierung und Wettbewerbsrecht. Bundeswettbewerbsbehörde, 2020. június, https://bit.ly/3QU8eZR.

Tóth András: Az online platformok európai szabályozása. In Medias Res, 2022/2., 78–102., https://bit.ly/3R6Rcbl.

Volkmann, Caroline: Verlinkung & Haftung: Bedeutet die EuGH-Trilogie das Aus für die Informationsfreiheit und den Meinungsaustausch im Internet? Computer und Recht, 2017, 36–43. DOI: https://doi.org/10.9785/cr-2017-0109

Wurmnest, Wolfgang: Münchener Kommentar zum BGB. München, C.H. Beck, 2022.

Zimmer, Daniel – Göhsl, Jan-Frederick: Vom New Competition Tool zum Digital Markets Act: Die geplante EU-Regulierung für digitale Gatekeeper. Zeitschrift für Wettbewerbsrecht, 29. (2021) 29–61. DOI: https://doi.org/10.15375/zwer-2021-0105

Zimmermann, Hendrik – Heinzel, Caroline: Der Digital Markets Act Plattform-Regulierung für Demokratie und Nachhaltigkeit in der EU – aktueller Stand und Verbesserungspotenziale. Germanwatch, 2022. január 13. https://bit.ly/49XBVSB.

Zimmermann, Hendrik – Heinzel, Caroline: Der Digital Services Act – Plattform-Regulierung für Demokratie und Nachhaltigkeit in der EU – aktueller Stand und Verbesserungspotenziale. Germanwatch, 2022. január 13., https://bit.ly/3R552Lb.

##submission.downloads##

Megjelent

2023-12-14

Hogyan kell idézni

Miklós, S., & Sára, B. (2023). A Digital Markets Act és a Digital Services Act várható hatásai a német jogrendszerben a magyar gyakorlat szempontjából. In Medias Res, 12(2), 169–189. https://doi.org/10.59851/imr.12.2.8

Folyóirat szám

Rovat

Fórum