A Digital Services Act és a Facebook Oversight Board szerepe a jogorvoslat biztosításában a közösségi média vonatkozásában

Szerzők

  • Gyetván Dorina Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.59851/imr.12.2.9

Kulcsszavak:

Oversight Board, Facebook, DSA, jogorvoslat, közösségi média

Absztrakt

A közösségi média térnyerésével és a felhasználói tartalmakat érintő döntések számának ugrásszerű növekedésével a 2020-as években (ismét) előtérbe került a biztonságos, kiszámítható és megbízható online környezet kialakításának szükségessége. Ennek biztosítására egyrészt 2020 októberében megalakult a Facebook Oversight Board, amely a legösszetettebb tartalommoderálási kérdések vizsgálatára hivatott, többek között az online véleménynyilvánítás szabadságával kapcsolatban, elsősorban a Facebook saját értékrendjéhez mérten, azonban egyre hangsúlyosabban jelennek meg a nemzetközi emberi jogi normák is a mérlegelés során. Másrészt a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet (DSA) a 17. cikk szerinti indokolási kötelezettségen alapuló, belső panaszkezelési mechanizmusok és peren kívüli vitarendezési mechanizmusok biztosítását írja elő a felhasználók által megosztott tartalmakkal kapcsolatos platformdöntések felülbírálatára. A DSA szerinti alternatív vitarendezési fórumok várhatóan számos tulajdonságuk révén hasonlóságot fognak mutatni az Oversight Boarddal, amelyre emiatt egyfajta mintaként és kísérletként tekinthetünk a DSA nézőpontjából. A bizottság eddigi működése során tapasztaltak útmutatással szolgálhatnak a jövőre annak érdekében, hogy a fórumok minél hatékonyabban működjenek és ezáltal legteljesebb körben biztosítsák a felhasználók védelmét.

Hivatkozások

Balogh Csaba: Papíron jól mutat, de nagy kérdés, mire lesz elég a Facebook most megalakult „legfelsőbb bírósága”. HVG.hu, 2020. május 7., https://bit.ly/49V7so9.

Bankston, Kevin – Sohn, David – McDiarmid, Andrew: Shielding the Messengers: Protecting Platforms for Expression and Innovation. CDT, 2012. december, https://bit.ly/3SYFSAk.

Barata, Joan: The Decisions of the Oversight Board from the Perspective of International Human Rights Law. Global Freedom of Expression, Columbia University, 2021, https://bit.ly/47syIZC.

Bayer Judit: A Facebook Ellenőrző Bizottság mint alternatív vitarendező szerv. Fundamentum, 2022/3., 5–16.

Bencze Mátyás – Kovács Ágnes: „Nem foghat helyt.” Az Alkotmánybíróság az indokolási kötelezettség teljesítéséről. MTA Law Working Papers, 2018. október, https://bit.ly/47n3cfD, 3.

Chander, Anupam: Facebookistan. 90(5) North Carolina Law Review (2012) 1807–1842.

Dias Oliva, Thiago: Content Moderation Technologies: Applying Human Rights Standards to Protect Freedom of Expression. 20(4) Human Rights Law Review (2020) 607–640., https://doi.org/10.1093/hrlr/ngaa032

Foer, Franklin: Facebook’s War on Free Will. The Guardian, 2017. szeptember 19., https://bit.ly/3RhmHzB.

Goldman, Eric: Content Moderation Remedies. 28(1) Michigan Technology Law (2021) 1–59., https://doi.org/10.36645/mtlr.28.1.content

Gombos Katalin: Az európai jog hatásai a jogorvoslathoz való jogra. Budapest, NKE, 2020.

Gosztonyi Gergely: A közösségi média felelősségi kérdéseinek korai szabályozása az Amerikai Egyesült Államokban és az Európai Unióban. In Mezey Barna (szerk.): Kölcsönhatások. Európa és Magyarország a jogtörténelem sodrásában. Budapest, Gondolat, 2021, 111–119.

Gosztonyi Gergely: Az internetes tartalomszabályozással kapcsolatos új gondolkodási irányok az Amerikai Egyesült Államokban. Miskolci Jogi Szemle, 2021/4., 40–54., https://doi.org/10.32980/MJSz.2021.4.1257

Gosztonyi Gergely: Cenzúra Arisztotelésztől a Facebookig. A közösségi média tartalomszabályozási gyakorlatának komplexitása. Budapest, Gondolat, 2022.

Gradoni, Lorenzo: Constitutional Review via Facebook’s Oversight Board. Verfassungsblog on Matters Constitutional, 2021. február 10., https://bit.ly/3QY6dfn.

Hern, Alex: Facebook Moderators Tell of Strict Scrutiny and PTSD Symptoms. The Guardian, 2019. február 26., https://bit.ly/3MWSp3K.

Kantrowitz, Alex: Should We Trust the Facebook Oversight Board? Big Technology, 2021. április 16., https://bit.ly/3QYml0h.

Klonick, Kate: The Facebook Oversight Board: Creating an Independent Institution to Adjudicate Online Free Expression. 129(8) The Yale Law Journal (2020) 2418–2499.

Koltay András: A social media platformok jogi státusa a szólásszabadság nézőpontjából. In Medias Res, 2019/1., 1–56., https://bit.ly/47VnzQS.

Lendvai Gergely: Zwarte Piet a Facebook Oversight Board kontextusában – a Zwarte Piet és a kulturális különbségek értelmezése. Ars Boni, 2022/3–4., 22–31.

MacKinnon, Rebecca et al.: Fostering Freedom Online: The Role Of Internet Intermediaries. Paris, UNESCO, 2014.

Murphy, Hannah: Facebook’s Oversight Board: An Imperfect Solution to a Complex Problem, The Washington Post, 2021. szeptember 24., https://bit.ly/3usqIJs.

Nicholas, Gabriel: Shedding Light on Shadowbanning. Brussels, CDT Research, 2022, https://bit.ly/3GiUbs7.

Ortolani, Pietro: If You Build it, They Will Come. The DSA „Procedure Before Substance” Approach. In Hoboken, Joris van et al. (szerk.): Putting the DSA into Practice. Berlin, Verfassungsbooks, 2023.

Osman, Maddy: Wild and Interesting Facebook Statistics and Facts (2023). Kinsta, 2022. de-cember 6., https://bit.ly/3N1dycQ.

Pákozdi Zita: A jogerő tárgyi terjedelme a polgári perben. Szeged, SZTE, 2015.

Pánek, Martin: Appealing to Facebook’s Oversight Board. Mmister, 2021. szeptember 9., https://bit.ly/3sH9Dv6.

Paolini, Giovanni: A Constitutional Court? Institute for Internet and the Just Society, 2020. december 14., https://bit.ly/3uzB2zy.

Pásztor Emese: Állam-e a Facebook? Átlátszó, 2021. október 1., https://bit.ly/3QZwBFA.

Pongó Tamás: Új korszak az online véleménynyilvánítás korlátozásában? Gondolatok a Facebook Oversight Board működéséről. Iustum Aequum Salutare, 2020/4., 147–162.

Senftleben, Martin – Angelopoulos, Christina: The Odyssey of the Prohibition on General Monitoring Obligations on the Way to the Digital Services Act: Between Article 15 of the E-Commerce Directive and Article 17 of the Directive on Copyright in the Digital Single Market. Amsterdam–Cambridge, 2020. október, https://bit.ly/3Gk9HUK.

Streel, Alexandre de – Buiten, Miriam – Peitz, Martin: Liability of Online Hosting Platforms: Should Exceptionalism End? Report. CERRE, Brussels, 2018. szeptember, https://bit.ly/49VJWaU.

Tóth András: Az online platformok európai szabályozása. In Medias Res, 2022/2., 78–102., https://bit.ly/3R6Rcbl.

Wiener, Janet – Bronson, Nathan: Facebook’s Top Open Data Problems. 2014. október 21., https://bit.ly/47wTZ4z.

Wong, David – Floridi, Luciano: Meta’s Oversight Board: A Review and Critical Assessment. 33 Minds and Machines (2022) 262–284.

Zombory Katarzyna: A hatékony jogorvoslathoz való jog. Jogtudományi Közlöny, 2022/12., 478–488., https://bit.ly/3NaW9hW.

Ződi Zsolt: Platformjog és felhasználóvédelem. Gazdaság és Jog, 2022/3–4., 15–18., https://bit.ly/417TQSB.

##submission.downloads##

Megjelent

2023-12-14

Hogyan kell idézni

Gyetván, D. (2023). A Digital Services Act és a Facebook Oversight Board szerepe a jogorvoslat biztosításában a közösségi média vonatkozásában. In Medias Res, 12(2), 190–208. https://doi.org/10.59851/imr.12.2.9

Folyóirat szám

Rovat

Fórum