A Digital Services Act és a Digital Markets Act termékekre és digitális szolgáltatásokra irányuló fogyasztói jogviszonyokat érintő rendelkezései

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.59851/imr.12.2.4

Kulcsszavak:

platformszabályozás, digitális szolgáltatások, fogyasztóvédelem, európai szabályozás

Absztrakt

Az európai szabályozás lendületesen próbál érdemi lehetőséget teremteni a digitális térben a felhasználók és a fogyasztók számára a jogsértések elleni védelemhez. Az internet, az azon keresztül elérhető elektronikus kereskedelmi és digitális szolgáltatások fejlődése, kiterjedése, különösen a pandémia időszakában és azt követően aláhúzza annak fontosságát, hogy az európai fogyasztóknak magasabb fokú biztonságot kell élvezniük a platformok által átszőtt online világban, miközben az európai jogalkotónak arra is oda kell figyelnie, hogy a szabályozás ne legyen a versenyt hűtő, innovációcsökkentő hatású, különös tekintettel a feltörekvő kisebb platformok versenyképességére. A jelen tanulmány célja, hogy kritikai elemzés keretében áttekintést adjon a 2022 végén hatályba lépő, a digitális piacokról és a digitális szolgáltatásokról szóló rendeletek követelményeiről. Fő kérdése, hogy milyen mértékű és irányú elmozdulást jelent a korábbi szabályozástól a két rendelet új szabályozási csomagja, és azok valóban hatékonyabb jogvédelmet garantálnak-e a digitális térben.

Hivatkozások

Agus, Anna A. et al.: E-Commerce Performance, Digital Marketing Capability and supply Chain Capability Within E-Commerce Platform: Longitudinal Study Before and after COVID-19. 12(2) International Journal of Technology 360. (2021)., https://doi.org/10.14716/ijtech.v12i2.4122

Alboukrek, Karen: Adapting to a New World of E-Commerce: The Need for Uniform Consumer Protection in the International Electronic Marketplace. 35(2) George Washington International Law Review (2003).

Alfonso, Viviana et al.: E-Commerce in the Pandemic and Beyond. 3(9) BIS Bulletin (2021) 1–6.

Bamberger, Kenneth A. et al.: Can You Pay for Privacy? Consumer Expectations and the Behavior of Free and Paid Apps. (35) Berkeley Technology Law Journal (2020) 327–366.

Band, Jonathan: Interfaces on Trial: Intellectual Property and Interoperability in the Global Software Industry. New York, Routledge, 2019, 50–62., https://doi.org/10.4324/9780429046841

Bencze Mátyás: A fogyasztóvédelem lehetőségei és kihívásai a közösségi média korában. In Polyák Gábor (szerk.): Algoritmusok, keresők, közösségi oldalak és jog. A forgalomirányító szolgáltatások szabályozása. Budapest, HVG-ORAC, 2020, 289–300.

Bourdieu, Pierre: The Force of law: Toward a Sociology of the Juridical Field. 38(5) Hastings Law Journal (1987) 814–818.

Braun, Daniel – Matthes, Florian: NLP for Consumer Protection: Battling Illegal Clauses in German Terms and Conditions in Online Shopping. In Field, Anjalie (szerk.): Proceedings of the 1st Workshop on NLP for Positive IMPACT. Bangkok, Association for Computational Linguistics, 2021, 93–99., https://doi.org/10.18653/v1/2021.nlp4posimpact-1.10

Broughton Micova, Sally: What is the Harm in Size: Very Large Online Platforms in the Digital Services Act. Brussels, Centre on Regulation on Europe, 2021.

Cauffman, Caroline – Goanta, Catalina: A New Order: The Digital Services Act and Consumer Protection. 12(4) European Journal of Risk Regulation (2021) 758–765., https://doi.org/10.1017/err.2021.8

Chiarella, Maria Luisa et al.: Digital Markets Act (DMA) and Digital Services Act (DSA): New Rules for the EU Digital Environment. 9(1) Athens Journal of Law (2023) 33–58., https://doi.org/10.30958/ajl.9-1-2

Cremona, Marise: Extending the Reach of EU Law: The EU as an International Legal Actor. In Cremona, Marise – Scott, Joanne (szerk.): EU Law Beyond EU Borders: The Extraterritorial Reach of EU Law. Oxford, Oxford University Press, 2019, 64–70., https://doi.org/10.1093/oso/9780198842170.003.0003

Culpepper, Pepper D. – Thelen, Kathleen: Are We All Amazon Primed? Consumers and the Politics of Platform Power. 53(2) Comparative Political Studies (2020) 295–307., https://doi.org/10.1177/0010414019852687

Egger, Florian N.: „Trust Me, I’m an Online Vendor”: Towards a Model of Trust for e-Commerce System Design. CHI’00 extended abstracts on Human factors in computing systems, 2000, 101–102., https://doi.org/10.1145/633292.633352

Elshout, Maartje et al.: Study on Consumers’ Attitudes Towards Terms Conditions (T&Cs) Final Report. Report for the European Commission, Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea) on behalf of Directorate-General for Justice and Consumers. Brussels, Directorate-General for Justice and Consumers EU Consumer Programme, 2016.

Ettredge, Michael – Richardson, Vernon J.: Assessing the Risk in E-Commerce. In Sprague, Ralph (szerk.): Proceedings of the 35th Annual Hawaii International Conference on System Sciences. Los Alamitos, IEEE, 2002.

Fernandes, Caroline – Cruz, Rui: Business Processes Model for the Integration of Over-The-Top Platforms in Communications Service Providers Operations. 6(1) Journal of Information Systems Engineering and Management (2021), https://doi.org/10.29333/jisem/9570

Fischel, Daniel R. – Grossman, Sanford J.: Customer Protection in Futures and Securities Markets. 4(3) The Journal of Futures Markets (1984) 273–295., https://doi.org/10.1002/fut.3990040303

Genç-Gelgeç, Berrak: Regulating Digital Platforms: Will the DSA Correct Its Predecessor’s Deficiencies? 18(1) Croatian Yearbook of European Law & Policy (2022) 25–60., https://doi.org/10.3935/cyelp.18.2022.485

Guthrie, Cameron – Fosso-Wamba, Samuel – Arnaud, Jean Brice: Online Consumer Resilience During a Pandemic: An Exploratory Study of E-Commerce Behavior Before, During and after a COVID-19 Lockdown. 61 Journal of Retailing and Consumer Services (2021)., https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2021.102570

Heinonen, Kristina: The Role of Digital Service Encounters on Customers’ Perceptions of Companies. 6(2) Journal of Electronic Commerce in Organizations (2008) 1–10., https://doi.org/10.4018/jeco.2008040101

Kis Kelemen Bence – Hohmann Balázs: A Schrems-ítélet hatásai az európai uniós és magyar adattovábbítási gyakorlatokra. Infokommunikáció és Jog, 2016/2–3., 64–70., https://bit.ly/3N6vEtV.

Kollár Gergő: Az adatkezelési jogalapok alkalmazhatóságával kapcsolatban bekövetkezett változások a GDPR hatályba lépése óta. Közigazgatási és Infokommunikációs Jogi Phd Tanulmányok, 2021/1., 17–32.

Kukliš, Ľuboš: Video-Sharing Platforms in AVMSD: A New Kind of Content Regulation. In Parcu, Pier L. – Brogi, Elda (szerk.): Research Handbook on EU Media Law and Policy. Cheltenham, Edward Elgar, 2021, 303–325.

Laoutaris, Nikolaos: Why Online Services should Pay You for Your Data? The Arguments for a Human-Centric Data Economy. 23(5) IEEE Internet Computing (2019) 29–35., https://doi.org/10.1109/MIC.2019.2953764

Livolsi, Thomas: Scope of the e-Commerce Directive 2000/31/EC of June 8, 2000. 7(3) Columbia Journal of the European Law (2001).

Manganelli, Antonio – Nicita, Antonio: Digital Fundamental Rights in the EU. In Manganelli, Antonio – Nicita, Antonio (szerk.): Regulating Digital Markets. Cham, Palgrave Macmillan, 2022, 73–80., https://doi.org/10.1007/978-3-030-89388-0_4

Manganelli, Antonio – Nicita, Antonio: Regulating Big Techs and Their Economic Power. In Manganelli, Antonio – Nicita, Antonio (szerk.): Regulating Digital Markets. Cham, Palgrave Macmillan, 2022, 137–165., https://doi.org/10.1007/978-3-030-89388-0_6

Papp Tekla: A fogyasztó fogalmával kapcsolatos anomáliák a magyar magánjogban. Acta Universitatis Sapientiae – Legal Studies, 2012/2., 249–257.

Ryngaert, Cedric – Taylor, Mistale: The GDPR as Global Data Protection Regulation? 114 American Journal of International Law (2020) 5–9., https://doi.org/10.1017/aju.2019.80

Scott, Joanne: Extraterritoriality and Territorial Extension in EU Law. 62(1) The American Journal of Comparative Law (2014) 87–126., https://doi.org/10.5131/AJCL.2013.0009

Sujata, Joshi et al.: Impact of Over the Top (OTT) Services on Telecom Service Providers. 8(4) Indian Journal of Science and Technology (2015) 145–160., https://doi.org/10.17485/ijst/2015/v8iS4/62238

Szabó Péter: A fogyasztó fogalma és a fogyasztói szerződés értékelésének egyes kérdései az Európai Unió Bíróságának néhány újabb döntése tükrében. Európai Jog, 2017/1., 1–6., https://bit.ly/47FVxcy.

Szőke Gergely László – Pataki Gábor: Az online személyiségprofilok jelentősége. In Polyák Gábor (szerk.): Algoritmusok, keresők, közösségi oldalak és jog. A forgalomirányító szolgáltatások szabályozása. Budapest, HVG-ORAC, 2020, 79–88.

Szőke Gergely László: A közösségi oldalak szabályozási problémái. In Kis Kelemen Bence – Mohay Ágoston (szerk.): A technológiai fejlődés jogi kihívásai. Kézikönyv a jogalkotás és jogalkalmazás számára. Pécs, PTE ÁJK, 2021, 105–120.

Waseem, Akram – Kumar, Rekesh: A Study on Positive and Negative Effects of Social Media on Society. 5(10) International Journal of Computer Sciences and Engineering (2017) 351–354., https://doi.org/10.26438/ijcse/v5i10.351354

Wilman, Folkert: The EU’s System of Knowledge-Based Liability for Hosting Services Providers in Respect of Illegal User Content-Between the e-Commerce Directive and the Digital Services Act. 12(3) Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law (2021).

Zoványi Nikolett: A fogyasztóvédelem történeti fejlődése és szabályozási elvei. Debreceni Jogi Műhely, 2011/3., 71–78., https://doi.org/10.24169/DJM/2011/3/6

Ződi Zsolt: Platformok, robotok és a jog. Budapest, Gondolat, 2018.

##submission.downloads##

Megjelent

2023-12-14

Hogyan kell idézni

Balázs, H. (2023). A Digital Services Act és a Digital Markets Act termékekre és digitális szolgáltatásokra irányuló fogyasztói jogviszonyokat érintő rendelkezései. In Medias Res, 12(2), 69–91. https://doi.org/10.59851/imr.12.2.4

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok