Egyes német internetszabályozási megoldások védelmi és biztonsági szempontú áttekintése

Szerzők

  • Vikman László Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

DOI:

https://doi.org/10.59851/imr.13.1.12

Kulcsszavak:

internetszabályozás, médiaigazgatás, közösségi média, dezinformáció, hatósági hatáskörök

Absztrakt

A tanulmány áttekintést ad a Németországban az interneten felmerülő fenyegetésekkel szemben alkalmazott, széles körben értelmezett biztonsági igazgatási jogkörökről és tevékenységekről. Az online terrorista tartalmakra, az ifjúságvédelemre, a tiltott szerencsejátékra, a közösségi médiára és a dezinformációra vonatkozó tematikus szabályozás mellett a hagyományosan védelmi-biztonságinak tekinthető szervezetek – rendészet, nemzetbiztonság és hadsereg – internetes fenyegetésekkel szembeni tevékenységére is kitérve veszi sorra a különböző szervezeti és szabályozási megoldásokat, megközelítési irányokat és kezelési stratégiákat. Zárásként ezek elméleti alkalmazási lehetőségeit elemezve jut arra a következtetésre, hogy a kibertér kihívásai egy korszerű államszervezettől magas szintű és rugalmas alkalmazkodást követelnek meg, és az egyes biztonsági fenyegetéseket differenciáltan, a puhább megközelítésektől a keményebb, bírságolási és büntetőjogi megoldásokig terjedő széles eszközrendszerrel érdemes kezelni.

Hivatkozások

Branahl, Udo: Medienrecht – Eine Einführung. Wiesbaden, Springer, 2019., https://doi.org/10.1007/978-3-658-27381-1

Bühler, Peter – Schlaich, Patrick – Sinner, Dominik: Medienrecht – Urheberrecht, Markenrecht, Internetrecht. Berlin, Springer Vieweg, 2017., https://doi.org/10.1007/978-3-662-53920-0

El-Wereny, Mahmud: Radikalisierung im Cyberspace. Die virtuelle Welt des Salafismus im deutschsprachigen Internet. Bielefeld, Transcript, 2020., https://doi.org/10.1515/9783839452066

Farkas Ádám: Kibertér művelet: hírszerző, rendészeti és katonai műveletek elegye? Gondolatok az angol National Cyber Force kapcsán. Military and Intelligence CyberSecurity Research Paper, 2021/1., 1–8.

Farkas Ádám: A multidiszciplinaritás helye, szerepe a védelem és biztonság szabályozásának és szervezésének komplex kutatásaiban. Közjogi Szemle, 2021/4., 22–28.

Farkas Ádám – Spitzer Jenő: Az információs korszak és az állami reziliencia egyes kérdései. Védelmi-biztonsági Szabályozási és Kormányzástani Műhelytanulmányok, 2021/18., 1–27.

Hohnstein, Sally – Herding, Maruta: Digitale Medien und politisch-weltanschaulicher Extremismus im Jugendalter. Erkenntnisse aus Wissenschaft und Praxis. München, Deutsches Jugendinstitut, 2017.

Kelemen Roland: A közösségimédia-platformok tartalomszűrő tevékenységének árnyoldalai. In Glavanits Judit – Papp Nikolett (szerk.): A fogyasztóvédelem egyes aktuális kérdései: a békés vitarendezés lehetőségei a 21. század technológia-intenzív közegében. Budapest, Gondolat, 2022, 65–81.

Kelemen Roland – Farkas Ádám: A közösségimédia-platformok és a hibrid konfliktusok kapcsolata. In Medias Res, 2022/1., 96–108.

Kelemen Roland – Mihály Laura Dominika: A kibertér és a psziché ütközéspontjai mint a 21. századi reziliencia kulcskérdése. Védelmi-biztonsági Szabályozási és Kormányzástani Műhelytanulmányok, 2022/14., 1–31.

Keller, Andrea et al.: Die Attraktion des Extremen Radikalisierungsprävention im Netz. Frankfurt, Wochenschau, 2021., https://doi.org/10.46499/1649

Klemperer, Victor: A Harmadik Birodalom nyelve – egy filológus feljegyzései (ford. Lukáts János). Budapest, Ampersand, 2021.

Krone, Jan (szerk.): Medienwandel kompakt 2017–2019 – Schlaglichter der Veränderung in Kommunikation, Medienwirtschaft, Medienpolitik und Medienrecht. Ausgewählte Netzveröffentlichunge. Wiesbaden, Springer, 2019., https://doi.org/10.1007/978-3-658-27319-4

Schmitt, Josephine B. et al.: Propaganda und Prävention. Wiesbaden, Springer, 2020., https://doi.org/10.1007/978-3-658-28538-8

Zha, Yunfei: Die Regulierung rechtswiedriger Infromationen im Internet unter besonderer Berücksichtigung von Sperrmassnahmen gegen Access-Provider – Vergleich zwischen Deutschland und China. Doktori értekezés, Münster, Universität Münster, 2019.

##submission.downloads##

Megjelent

2024-07-02

Hogyan kell idézni

Vikman, L. (2024). Egyes német internetszabályozási megoldások védelmi és biztonsági szempontú áttekintése. In Medias Res, 13(1), 222–235. https://doi.org/10.59851/imr.13.1.12

Folyóirat szám

Rovat

Fórum