Az európai platformszabályozás jellegzetességei

Platformjog és felhasználóvédelem

Szerzők

Kulcsszavak:

algoritmusok átláthatósága, felhasználói szerződések érthetősége, internetes platform, panaszkezelés a platformokon, platformmunka

Absztrakt

A tanulmány a platformok európai szabályozását mutatja be. Első részében rekonstruálja azt a folyamatot, amelyben az információtechnológia és a marketing platformfogalma kialakult, majd jogi fogalommá vált. Ez utóbbi a 2010-es évek közepétől zajlott, előbb az ágazati szabályoknak a platformokra vonatkozó kiegészítésével, később pedig sui generis platformszabályok megalkotásával. A tanulmány második része amellett érvel, hogy ezek a szabályok értelmezhetők egy születőben levő önálló jogterületként, „európai platformjogként”. Ennek egyik és talán legfontosabb végső igazolóelve és célja a felhasználók védelme. Ezt többféle eszközzel valósítja meg, amely eszközök és jogintézmények egy része más jogterületekről (például a fogyasztóvédelemből) átvett megoldás, más része azonban kifejezetten a platformok kapcsán létrehozott sui generis jogintézmény, például a felhasználói fiókok védelme és az algoritmusok elmagyarázhatósága.

##submission.downloads##

Megjelent

2022-07-22

Hogyan kell idézni

Zsolt, Z. (2022). Az európai platformszabályozás jellegzetességei: Platformjog és felhasználóvédelem. In Medias Res, 11(1), 66–82. Elérés forrás https://inmediasresfolyoirat.hu/imr/article/view/241

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok