Átláthatósági és indokolási követelmények az európai platformjogban

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.59851/imr.12.2.1

Kulcsszavak:

platformjog, DSA, platformmunka-irányelv, átláthatóság, megmagyarázhatóság, indokolási kötelezettség, P2B rendelet, transzparencia, platformszabályozás

Absztrakt

Az átláthatóság és a megmagyarázhatóság elve központi szerepet játszik a születőfélben levő európai platformjogban. Bár mind az átláthatóság eszméje, mind az indokolási kötelezettség komoly múltra tekint vissza, a platformszabályozásban mindkettő új kontextusba került. A tanulmány első pontja bemutatja a két elv történeti formálódását és a technikai vívmányoknak az elvekre gyakorolt hatását. Azzal érvel, hogy a két elv és az ezek lefordítására létrehozott szabályok a „formális igazságosságot” képviselik, és egyre több területen jelentek meg: előbb a végrehajtó hatalom, majd a magánhatalmak bizonyos szintű átláthatósága is követelmény lett a jogban. Az írás 3. és 4. pontja a két elvet és a két elv különböző európai platformszabályokban történő konkrét megjelenési formáit ismerteti. Az írás igyekszik elhelyezni a platformjog felhasználóvédelmi rendszerén belül az átláthatóság és a megmagyarázhatóság elvét és részletszabályait. Mivel a Digital Services Act (DSA) támaszkodik a legszélesebb körben a két szabályozási megoldásra, az írás a DSA rendszerét részletesen, táblázatok formájában dolgozza fel. Ezután a P2B rendelet és a platformmunka-irányelv vonatkozó szabályait ismerteti. A dolgozat következtetése az, hogy az európai platformszabályozók egyfajta csodafegyverként alkalmazzák a két elvet, ugyanakkor egyelőre nem eldönthető, hogy az mennyire lesz hatásos.

Hivatkozások

Bencze, Mátyás – Ng, Gar Yein (szerk.): How to Measure the Quality of Judicial Reasoning. Cham, Springer, 2018.

Buijze, Anoeska: The Six Faces of Transparency. 9(3) Utrecht Law Review (2013) 3–25.

Busch, Christophe: The P2B Regulation (EU) 2019/1150: Towards a “Procedural Turn” in EU platform regulation? 9(4) Journal of European Consumer and Market Law (2020) 133–178.

Curtin, Deirdre – Hofmann, Herwig – Mendes, Joana: Constitutionalising EU Executive Rule-Making Procedures: A Research Agenda. 19(1) European Law Journal (2013) 1–21.

Darbishire, Helen: Proactive Transparency; The Future of the Right to Information? World Bank, 2010., https://doi.org/10.1596/25031.

De Stefano, Valerio – Doellgast, Virginia: Regulating AI at Work: Labour Relations, Automation, and Algorithmic Management. 29(1) Transfer (2023) 9–20.

Dijck, José van – Nieborg, David – Poell, Thomas: Reframing Platform Power. 8(2) Internet Policy Review (2019), http://doi.org/10.14763/2019.2.1414

Dockray, Martin: Courts on Television. 51(5) Modern Law Review (1988) 593–604.

Fox, Jonathan: The Uncertain Relationship Between Transparency and Accountability. 17(4–5) Development in Practice (2007) 663–671.

Habermas, Jürgen: A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása (ford. Endreffy Zoltán). Budapest, Gondolat, 1971.

Hohfeld, Wesley N.: Alapvető jogi fogalmak a bírói érvelésben. In Szabó Miklós – Varga Csaba (szerk.): Jog és nyelv. Budapest, Books in Print, 2000, 59–96.

Karanicolas, Michael: A FOIA for Facebook: Meaningful Transparency for Online Platforms. 66(1) Saint Louis University Law Journal (2021) 49–78.

Malgieri, Gianclaudio – Comand, Giovanni: Why a Right to Legibility of Automated Decision-Making Exists in the General Data Protection Regulation. 7(4) International Data Privacy Law (2007) 243–265.

Sajó András (szerk.): Alkotmányosság a magánjogban. Budapest, CompLex, 2006.

Schauer, Frederick: Giving Reasons. 47(4) Stanford Law Review (1995) 633–660.

Szabó Miklós: Rendszeres jogelmélet. Miskolc, Bíbor, 2015.

Tóth András: Az online platformok európai szabályozása. In Medias Res, 2022/2., 78–102., https://bit.ly/3R6Rcbl.

Uitz Renáta: Az alapjogok horizontális hatályának reneszánszához. In Sajó András (szerk.): Alkotmányosság a magánjogban. Budapest, CompLex, 2006, 43–56.

Wachter, Sandra – Mittelstadt, Brent – Floridi, Luciano: Why a Right to Explanation of Automated. Decision-Making Does Not Exist in the General Data Protection Regulation. 7(2) International Data Privacy Law (2017) 76–99.

Zoellner, Carl-Sebastian: Transparency: An Analysis of an Evolving Fundamental Principle in International Economic Law. 27(2) Michigan Journal of International Law (2006) 579–628.

Ződi Zsolt: A bírósági határozatok és iratok nyilvánossága a common law egyes országaiban és az EU bíróságain. Infokommunikációs és Jog, 2013/2., 76–80., https://bit.ly/46H54yH.

Ződi Zsolt: Az európai platformszabályozás jellegzetességei. In Medias Res, 2022/1., 66–82., https://bit.ly/3R0Uz3o.

Ződi Zsolt: Platformjog. Budapest, Ludovika, 2023.

##submission.downloads##

Megjelent

2023-12-14

Hogyan kell idézni

Zsolt, Z. (2023). Átláthatósági és indokolási követelmények az európai platformjogban. In Medias Res, 12(2), 5–24. https://doi.org/10.59851/imr.12.2.1

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok